Những câu hỏi liên quan
Cure Beauty
9 tháng 2 2017 lúc 13:16

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2)

 

Bình luận (0)
Vũ Thùy Linh
9 tháng 2 2017 lúc 13:17

                                           Giải

                   Chiều rộng mảnh vườn đó là: 24 x 2/5 = 9,6 ( m )

                   Chu vi mảnh vườn đó là : ( 24 + 9,6 )x2 = 67,2 ( m )

                   Diện tích mảnh vườn đó là : 24 x 9,6 = 230,4 (m2 )

                                                                         Đ/S: Chu vi mảnh vườn: 67,2 m

                                                                                Diện tích mảnh vườn: 230,4 m2

Bình luận (0)
Cure Beauty
9 tháng 2 2017 lúc 13:11

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2)

 

Bình luận (0)
Phan Hoàng Chí Dũng
9 tháng 2 2017 lúc 13:23

Chiều dài là:

108:8=13,5(m)
Chiều rộng là:

13,5:2=6,75(m)

Diện tích vườn là:

6,75x13,5=91,125(m2)

Chúc bạn may mắn!!!

Bình luận (0)
Cure Beauty
9 tháng 2 2017 lúc 13:33

Chiều dài là :

08 : 8 = 13,5 ( m )

Chiều rộng là :

13,5 : 2 = 6,75 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

6,75 x 13,5 = 91,125 ( m2 )

Bình luận (1)
Ngô Lê Xuân Thảo
9 tháng 2 2017 lúc 13:37

Chiều dài là:

8 : 8 = 13,5 ( m )

Chiều rộng là:

13,5 : 2 = 6,75 ( m )

Diện tích mảnh vườn đó:

6,75 13,5 = 91,125 ( m2 )

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Gia Huy
2 tháng 1 lúc 8:03

WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
Trần Tiến Đức
6 tháng 1 lúc 21:06

.................................................................................................... điền số 0

Bình luận (0)
Tạ Đức Hoàng Anh
11 tháng 1 lúc 20:19

What the held????????????????????????????????????

Bình luận (0)
hieu OTAKU
9 tháng 2 2017 lúc 15:01

giai

co so hoc sinh la

60 x 10 =600 ( hoc sinh )

ban giam hieu chia duoc so lop la

600 : 50 = 12 ( lop )

dap so 12

       nho h minh nha minh som nhat                    

Bình luận (0)
Cure Beauty
9 tháng 2 2017 lúc 15:05

Số học sinh lớp đó là :

60 x 10 = 600 ( học sinh )

Số lớp ban giám hiệu chia được :

600 : 50 = 12 ( lớp )

Bình luận (0)
hieu OTAKU
9 tháng 2 2017 lúc 15:12

h tui di

Bình luận (0)
sakura
9 tháng 2 2017 lúc 15:14

x thuoc{-54;-53;-52;......;-1;0;1;......52;53;54;55}

tổng tất cả các số nguyên x là:

(-54)+(-53)+(-52)+.....+(-1)+0+1+......+52+53+54+55

=[(-54)+54]+[(-53)+53]+...........+[(-1)+1]+0+55

=   0         +  0            +.........+0          +0+55

=             55

Bình luận (0)
Bui Viet Duc
9 tháng 2 2017 lúc 15:16

bạn ơi , bài toán yêu cầu tính tích là phép nhân chứ k phải tổng . Cảm ơn bạn

Bình luận (0)
Phan Hoàng Chí Dũng
9 tháng 2 2017 lúc 15:20

có 6 thùng loại 45 l

 có 18 thùng loại 15l

mình chúc bạn thông minh hơn!

Bình luận (0)
Nguyễn Đình Huy
9 tháng 2 2017 lúc 15:21

cảm ơn bạn mình cũng vậy

Bình luận (0)
Băng Dii~
9 tháng 2 2017 lúc 15:23

1 thùng 45 l bằng 3 thùng 15 l 

=> Muốn số dầu cả 2 loại thùng bằng nhau thì số thùng đựng 15 l gấp 3 lần số thùng đựng 45 l 

Tổng số phần bằng nhau :

 3 + 1 = 4 ( phần )

Giá trị 1 phần cũng là số thùng loại 45 l :

 24 : 4 = 6 ( thùng )

Số thùng loại 15 l :

 6 x 3 = 18 ( thùng )

đ/s : ....

Bình luận (0)
Albedo
27 tháng 1 lúc 17:15

a) Độ dài cạnh mỗi hình vuông đã cắt hay chiều cao của cái hộp đó là : 4cm ( vì \(4\times4=16\))

Chiều rộng của cái hộp đó là :

\(20-4\times2=12\left(cm\right)\)

Chiều dài của cái hộp đó là :

\(30-4\times2=22\left(cm\right)\)

b) Diện tích xung quanh của cái hộp đó là :

\(\left(22+12\right)\times2\times4=272\left(cm^2\right)\)

Diện tích đáy của cái hộp đó là :

\(22\times12=264\left(cm^2\right)\)

Tổng diện tích 5 mặt của cái hộp đó là :

\(272+264=536\left(cm^2\right)\)

Đáp số : a) Chiều dài 22cm ; chiều rộng 12cm ; chiều cao 4cm

             b) 536cm\(^2\)

Bình luận (0)
Le An Hoa
17 tháng 2 lúc 20:33

oi doi oi de qua

Bình luận (0)
Kim Vũ Thành Vinh
27 tháng 2 lúc 14:03

Dễ thì làm đi .ngồi đấy mà bốc phét 

Bình luận (0)
o0o khùng o0o
9 tháng 2 2017 lúc 14:18

[ 81 * 86 - 2014 ] * [ 98 * 96 - 49 * 127 ]

= [ 6966 - 2014 ] * [ 9408 - 6223 ]

= 4952 * 3185

= 15772120

Bình luận (0)
nhoc aaaa
9 tháng 2 2017 lúc 14:37

=4952*3185=15772120

Bình luận (0)
Truong Minh
19 tháng 2 lúc 16:11
=15772120 like nha
Bình luận (0)
L
9 tháng 2 2017 lúc 15:37

Đổi 3,5 ha =35000m2

   ngay dau gat duoc so lua la 

      35000:100x30=10500(m2)

    ngay hai gat duoc so lua la 

       (35000-10500):100x60=14700(m2)

 ngay 3 gat duoc so lua la

     35000-14700-10500=9800(m2)

k nha moi nguoi k nha Trân

 

    

Bình luận (0)
KYAN Gaming
7 tháng 3 lúc 21:17

Đổi 3,5 ha =35000m2

   ngay dau gat duoc so lua la 

      35000:100x30=10500(m2)

    ngay hai gat duoc so lua la 

       (35000-10500):100x60=14700(m2)

 ngay 3 gat duoc so lua la

     35000-14700-10500=9800(m2)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN