Những câu hỏi liên quan
dcv_new
26 tháng 4 2020 lúc 8:25

Trong đoạn kết của Hịch tướng sỹ, Trần Quốc Tuấn đã viết "Nếu các người biết chuyên tập sách này, theo lời dạy bảo của ta, thì mới phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bộ sách này, trái với lời dạy bảo của ta, tức là kẻ nghịch thù". Theo em, thái độ của Trần Quốc Tuấn ở đây chính là thái độ dạy bảo kiên quyết của mình đối với các binh sĩ. Ông đưa ra 2 lựa chọn cho các binh sỹ rất rõ ràng, một là chuyên tâm đọc sách thì tức làm đang làm đúng theo đạo vua-tôi, còn nếu mà không đọc sách tức là kẻ nghịch thù, trái lời dạy bảo của Trần Quốc Tuấn. Sau những phân tích ở trên, lời kết này giống như một lời dạy bảo có tính cương quyết và đanh thép của vị chủ tướng tài ba, buộc các binh sĩ hiểu tâm tư của ông và từ đó, chuyên tâm rèn luyện binh đao, sẵn sàng sức mạnh tổng lực cho cuộc kháng chiến phía trước.  Đây chính là quan điểm vô cùng rành mạch và cương quyết của vị chủ tướng tài ba và nghiêm khắc này. Tóm lại, câu nói trên thể hiện được thái độ quả quyết và mong muốn binh sĩ rèn luyện sức mạnh trước cuộc kháng chiến.

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Dựa vào đoạn dữ liệu sau và hiểu biết của bạn hãy hoàn thành các yêu cầu bên dưới.

“Canh tý, Hưng Long, năm thứ 8 (1300),…

Tháng 6, ngày 24, sao sa. Hưng Đạo Vương ốm nặng, vua ngự tới nhà hỏi thăm, hỏi rằng: “Chẳng may chết, giặc phương Bắc lại xâm lấn thì kế sách làm sao?”.

Hưng Đạo trả lời: “Ngày xưa Triệu Vũ Đế dựng nước, vua Hán cho quân đánh thì nhân dân làm kế “thanh dã”, rồi xem đại quân từ Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, dùng đoản binh thì đánh up đằng sau, đó là một thời. Đến thời Đinh Lê, dùng được người hiền lương, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới cùng lòng, lòng dân không chia, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống, đó lại là một thời. Nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm chiếm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm Châu, Liêm Châu, mấy lần đến tận Mai Lĩnh là vì có thể đánh được. Mới rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi cùng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui nên vậy. Tóm lại, giặc cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu thấy quân giặc đến ồ ạt như lửa cháy gió thổi thì dễ chế ngự. Nếu nó đi chậm như cách tằm ăn, không cần của dân, không cầu được chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu bền gốc, đó là thượng sách giữ nước.”

(Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư)

Đoạn đối thoại trên của ai với ai?

A. Vua Trần và các quan lại.

B. Vua Trần và Trần Hưng Đạo.

C. Trần Hưng Đạo và cha.

D. Trần Hưng Đạo và tướng lĩnh thân cận.

Phạm Thị Diệu Hằng
2 tháng 10 2017 lúc 8:53

Đáp án C

Bình luận (0)
Trần Ngoc an
2 tháng 1 lúc 20:20

Tác dụng : Nhu cầu bảo vệ đất nước và bảo vệ chính quyền cai trị cần một lực lượng quân đội hùng hậu. ... Ngụ binh ư nông là việc liên kết hài hoà giữa việc quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh từ thời bình và sang thời chiến khi cần.còn câu kia mình chịu 

Bình luận (0)
Đàm Nhất Nguyên
2 tháng 1 lúc 20:21

1 – Nhu cầu bảo vệ đất nước và bảo vệ chính quyền cai trị cần một lực lượng quân đội hùng hậu. Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực để sản xuất nông nghề cho đời sống cũng rất lớn. Vì vậy chuyện đưa quân về địa phương luân phiên cày cấy giúp lực lương này tự túc được về lương thực, bớt gánh nặng về lương thực nuôi quân cho triều đình.

2 – Ngụ binh ư nông là chuyện liên kết hài hoà giữa chuyện quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh từ thời (gian) bình và sang thời (gian) chiến khi cần. Nhờ chính sách này, triều đình có được lực lượng quân đội hùng mạnh, đông đảo trong khi sản xuất nông nghề vẫn được duy trì. Thời Lý có số quân tham chiến chống nhà Tống khoảng 10 vạn người, thời (gian) Trần khi có chiến tranh chống quân Nguyên có hơn 20 vạn quân, sang thời (gian) Lê sơ khi có chiến tranh có thể huy động 26-30 vạn quân.

3 – Chính sách ngụ binh ư nông phản ánh tư duy nông binh bất phân (không phân biệt quân đội và nông dân), đâu có dân là đó có quân, phù hợp với điều kiện xây dựng nền quốc phòng của một nước đất không rộng, người không đông, nên phải huy động tiềm lực cả nước vừa sản xuất, vừa đánh giặc.

ok ko bạn

Bình luận (0)
Đỗ Khánh Linh
12 tháng 3 2018 lúc 21:19

a, Ngôi nhà được các kiến trúc sư xây dựng trong 7 năm 

b, Quyển sách này được ông ta viết xong vào năm 2000

c, Quyển sách này được người ta bán với giá 35000đ

d, quyển sách này được nhiều người mua

Bình luận (0)
Miyuki
12 tháng 3 2018 lúc 21:21

a) Các kiến trúc sư xây dựng ngôi nhà trong 7 năm 

=> Ngôi nhà này được các kiến trúc sư xây dựng trong 7 năm

b) Ông ta viết xong quyển sách này vào năm 2000

=> Quyển sách này được ông ta viết xong vào năm 2000

c) Người ta bán quyển sách này với giá 35000 đồng 

=> Quyển sách này được người ta bán với giá 35.000 đồng

d) Nhiều người mua quyển sách này 

=> Quyển sách này đã được nhiều người mua

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
12 tháng 3 2018 lúc 21:21

a)Các kiến trúc sư xây dựng ngôi nhà trong 7 năm 

- Ngôi nhà được  ( các kiến trúc sư ) xây dựng trong 7 năm

- Ngôi nhà xây dựng trong 7 năm

b)Ông ta viết xong quyển sách  này  năm 2000

- quyển sách  này được ( Ông ta ) viết xong năm 2000

- quyển sách  này viết xong vào năm 2000

c)Người ta bán quyển sách này  với giá 35000 đồng 

- quyển sách này được ( Người ta ) bán với giá 35000 đồng 

- quyển sách này bán với giá 35000 đồng 

d)nhiều người  mua quyển sách này 

- quyển sách này được (nhiều người ) mua

Bình luận (0)
Quỳnhh•Legendd
29 tháng 5 2020 lúc 14:53

a) Người ta phản đối ý kiến của chúng tôi

-> Ý kiến của chúng tôi bị người ta phản đối

-> Ý kiến của chúng tôi bị phản đối

b) Các kiến trúc sư sử dụng ngôi nhà này trong 7 năm

-> Ngôi nhà này được các kiến trúc sư sử dụng trong 7 năm

-> Ngôi nhà này được sử dụng trong 7 năm

c) Ông ta viết xong quyển sách này vào năm 2000

-> Quyển sách được ông ta viết xong vào năm 2000

-> Quyển sách được viết xong vào năm 2000

d) Người ta mua quyển sách này

-> Quyển sách này được người ta mua

-> Quyển sách này được mua 

Bình luận (0)
Hồng Trần²ᵏ⁸(leo)
17 tháng 3 lúc 20:51

1)-Chúng tôi bị người ta phản đối ý kiến.

   -Chúng tôi bị phản đối ý kiến.

2)+Ngôi nhà này được các kiến trúc sư xây dựng đã 7 năm.

   +Ngôi nhà này được xây đã 7 năm.

3)-Quyển sách này được ông viết xong vào năm 2000.

   -Quyển sách này được viết xong vào năm 2000.

4)+Ông được nhà nước tặng nhiều huân chương.      

   +Ông được tặng nhiều huân chương. 

5)-Người vi phạm luật về giao thông bị công an phạt.

   -Người vi phạm luật về giao thông bị phạt.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
17 tháng 3 lúc 20:54

Bài 3:

a, ý kiến của chúng tôi bị người ta phản đối

Chúng tôi bị người ta phản đối ý kiến

b, ngôi nhà được các kiến trúc sư xây dựng trong 7 năm

Ngôi nhà xây dựng trong 7 năm bởi các kiến trúc sư

c, Quyển sách này ông ta viết xong vào năm 2000

Năm 2000 ông ta viết xong quyển sách này

d, Nhiều huân chương được nhà nước tặng ông

Ông được nhà nước tặng nhiều huân chương

e, Người vi phạm luật giao thông bị công an phạt

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN