Những câu hỏi liên quan
Vinh
11 tháng 3 lúc 19:10

thứ 6 ok nha

Bình luận (0)
Ĵ❍ƙĔŔᵛᶰ >>>>
11 tháng 3 lúc 19:10

Kết Quả:

Âm Lịch: Chủ nhật, Ngày 4/5/2021Dương Lịch: Chủ nhật, Ngày 13/6/2021ok
Bình luận (0)
Hoang Dinh Le
9 tháng 6 2016 lúc 10:16

Không gian mẫu : " Chọn 5 học sinh bất kì để đăng kí dự thi " là C530 cách

 

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi

A tốt nghiệp THPT, A không thi đại học mà ở nhà kinh doanh với gia đình. Sau 3 năm làm chung, đến năm thứ 4 thì A xin ra ngoài mở công ty riêng và được bố mẹ đồng ý và cấp cho một số vốn. Do nhạy bén với thi trương lên chỉ sau một thời gian ngắn, công việc kinh doanh của A đã phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Việc A mở công ty và thành công rực rỡ là do tác động nào của quy luật giá trị?

A. Tự nhiên.

B. Tích cực. 

C. Tiêu cực. 

D. Qua lại.

Lê Thị Quyên
7 tháng 6 2017 lúc 14:21

Đáp án: C

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi

A tốt nghiệp THPT, A không thi đại học mà ở nhà kinh doanh với gia đình. Sau 3 năm làm chung, đến năm thứ 4 thì A xin ra ngoài mở công ty riêng và được bố mẹ đồng ý và cấp cho một số vốn. Do nhạy bén với thi trương lên chỉ sau một thời gian ngắn, công việc kinh doanh của A đã phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Việc A mở công ty và thành công rực rỡ là do tác động nào của quy luật giá trị?

A. Tự nhiên

B. Tích cực

C. Tiêu cực

D. Qua lại

Lê Thị Quyên
23 tháng 7 2019 lúc 5:56

Chọn C

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng kí dự thi, trong đó 10 học sinh chọn môn Vật lí và 20 học sinh chọn môn Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tính xác suất để trong 3 học sinh đó luôn có học sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học?

A.  12 113

B.  120 247

C.  134 247

D.  11 247

Cao Minh Tâm
20 tháng 9 2018 lúc 11:04

Đáp án đúng : B

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng kí dự thi, trong đó 10 học sinh chọn môn Vật lí và 20 học sinh chọn môn Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tính xác suất để trong 3 học sinh đó luôn có học sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học?

A.

B. 

C. 

D. 

Cao Minh Tâm
27 tháng 2 2019 lúc 8:34

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu là

- Gọi A là biến cố “3 học sinh được chọn luôn có học sinh chọn môn Vật lý và học sinh  chọn môn Hóa học”

- Số phần tử của biến cố A là

Vậy xác suất để xảy ra biến cố A là

.

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tìm các số phức 2z +  z và Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 biết rằng z = 3 – 4i

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012)

Cao Minh Tâm
20 tháng 7 2017 lúc 5:43

2z +  z = 2(3 − 4i) + 3 + 4i = 6 − 8i + 3 + 4i = 9 − 4i

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tìm các số phức 2z + z ¯  và  25 i z  biết rằng z = 3 – 4i

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012)

Cao Minh Tâm
27 tháng 10 2017 lúc 13:32

2z +  z ¯ = 2(3 − 4i) + 3 + 4i = 6 − 8i + 3 + 4i = 9 − 4i

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Tính giá trị của biểu thức: P = 1 + i 3 2  +  1 - i 3 2

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008)

Cao Minh Tâm
10 tháng 2 2019 lúc 6:58

P =  1 + i 3 2  +  1 - i 3 2  = 1 + 2i 3 – 3 + 1 −2i 3  − 3 = −4

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN