Những câu hỏi liên quan
đặng thị ngọc
11 tháng 3 2016 lúc 17:51

gọi chiều dài thửa ruộng là x(m) chiều rộng là y(m) ( x,y>o)

diện tích thửa ruộng là x.y (m2)

nếu tăng chiều dài thêm 2 và tăng chiều rộng thêm 3 thì diện tích thửa ruộng lúc này là (x+2)(y+3)=100+xy

nếu cùng giảm cả chiều dài và chiều rộng là 2m thì diện tích lúc này là (x-2)(y-2)=68-xy 

từ đó ta tìm được diện tích là 308m2

Bình luận (0)
phạm minh châu
25 tháng 2 2020 lúc 10:11

mn ơi giúp tớ với ạ

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng là 5m. Nếu giảm chiều rộng đi 4m và giảm chiều dài đi 5m thì diện tích giảm đi 180m2. Tính chu vi ban đầu của mảnh đất

Cao Minh Tâm
6 tháng 7 2018 lúc 9:33

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là x (mét), (x > 4).

Thiết lập được PT: x (x + 5) - (x - 4) x = 180.

Giải ra ta được x = 20.

Từ đó tìm được chu vi ban đầu là 90m.

Bình luận (0)
💋Bevis💋
12 tháng 7 2019 lúc 22:12

Gọi chiều dài thửa ruộng là x(m)

Gọi chiều rộng thửa rộng là y(m)

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

\(\hept{\begin{cases}2\left(x+y\right)=250\\2\left(\frac{x}{3}+2y\right)=250\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=75\\y=50\end{cases}}\)

Diện tích thửa ruộng là: \(75.50=3750\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
20 tháng 6 2018 lúc 20:49

Nửa chu vi hcn là 28:2=14(m)

Gọi cd hcn là x (m) \(\rightarrow\)cr hcn là 14-x (m)

Áp dụng định lý :Py-ta-go trong tam giác vuông tạo bởi đường chéo và 2 cạnh của hcn,ta có phương trình:

                                       \(x^2+\left(14-x\right)^2=10^2\)

\(\Leftrightarrow\)                 \(x^2+196-28x+x^2=100\)

\(\Leftrightarrow\)                            \(2x^2-28x+96=0\)

\(\Leftrightarrow\)              \(2x^2-16x-12x+96=0\)

\(\Leftrightarrow\)          \(2x\left(x-8\right)-12\left(x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)                      \(\left(x-8\right)\left(2x-12\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)                 \(\hept{\begin{cases}x-8=0\\2x-12=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)                   \(\hept{\begin{cases}x=8\\x=6\end{cases}}\)

Với x=8 \(\rightarrow\)cd hcn là 8m.Cr hcn là : 14-8=6(m) \(\rightarrow\)thỏa mãn

Với x=6\(\rightarrow\)cd hcn là 6m.Cr hcn là : 14-6=8(m) \(\rightarrow\)vô lý vì cr ko thể lớn hơn cd

Vậy : Cd hcn là 8m

          Cr hcn là 6m

               

Bình luận (0)

Gọi a(m) và b(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng(Điều kiện: a>0; b>0 và \(a\ge b\))

Vì chu vi của thửa ruộng là 190m nên ta có phương trình:

\(2\left(a+b\right)=190\)

\(\Leftrightarrow a+b=95\)(1)

Vì 2 lần chiều dài kém 3 lần chiều rộng của thửa ruộng là 10m nên ta có phương trình: 

\(2a+10=3b\)

\(\Leftrightarrow2a-3b=-10\)(2)

Từ (1) và (2) ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=95\\2a-3b=-10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2a+2b=190\\2a-3b=-10\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}5b=200\\a+b=95\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}b=40\left(nhận\right)\\a=95-40=55\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Diện tích thửa ruộng là: 

\(S=ab=55\cdot40=2200m^2\)

Bình luận (0)
Phú Quý Lê Tăng
20 tháng 5 2018 lúc 21:45

Gọi chiều rộng của vườn hoa hình chữ nhật là x (x>0). Như vậy thì chiều dài của vườn hoa hình chữ nhật này là x+6.

Ta lập được phương trình \(x\left(x+6\right)=91\Leftrightarrow\left(x+13\right)\left(x-7\right)=0\Rightarrow x=7\left(m\right)\)

Chu vi của vườn hoa là \(2\left(x+x+6\right)=40\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN