Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:25

Câu 4:

D và F cùng nhìn AC dưới 1 góc vuông nên tứ giác ACDF nội tiếp

\(\Rightarrow\widehat{ADF}=\widehat{ACF}\) (cùng chắn AF)

Tương tự, ABDE nội tiếp \(\Rightarrow\widehat{ABE}=\widehat{ADE}\) (cùng chắn AE)

Lại có \(\widehat{ABE}=\widehat{ACF}\) (cùng phụ góc \(\widehat{A}\))

\(\Rightarrow\widehat{ADE}=\widehat{ADF}\) hay AD là phân giác góc \(\widehat{FDE}\)

./

Hoàn toàn tương tự, ta cũng có CF là phân giác \(\widehat{DFE}\Rightarrow\widehat{BFD}=\widehat{AFE}\)

Mà \(\widehat{AFE}=\widehat{BFK}\Rightarrow\widehat{BFK}=\widehat{BFD}\)

\(\Rightarrow\dfrac{BK}{BD}=\dfrac{FK}{FD}\) theo định lý phân giác

Đồng thời \(\dfrac{CK}{CD}=\dfrac{FK}{FD}\) (CF là phân giác ngoài góc \(\widehat{DFK}\))

\(\Rightarrow\dfrac{BK}{BD}=\dfrac{CK}{CD}\Rightarrow\dfrac{BK}{CK}=\dfrac{BD}{CD}\)

Qua B kẻ đường thẳng song song AC cắt AK và AD tại P và Q

Theo Talet: \(\dfrac{BK}{CK}=\dfrac{BP}{AC}\) đồng thời \(\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{BQ}{AC}\)

\(\Rightarrow\dfrac{BP}{AC}=\dfrac{BQ}{AC}\Rightarrow BP=BQ\)

Mặt khác BP song song MF (cùng song song AC)

\(\Rightarrow\dfrac{MF}{BP}=\dfrac{AF}{AB}\) ; \(\dfrac{NF}{BQ}=\dfrac{AF}{AB}\) (Talet)

\(\Rightarrow\dfrac{MF}{BP}=\dfrac{NF}{BQ}\Rightarrow MF=NF\)

Bình luận (3)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:26

Hình vẽ câu 4:

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 2 lúc 16:28

Câu 5:

ĐKXĐ: \(-1\le x\le1\)

Đặt \(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}=t>0\)

\(\Rightarrow t^2=1+x+1-x+2\sqrt{\left(1+x\right)\left(1-x\right)}=2+2\sqrt{1-x^2}\)

Do đó pt trở thành:

\(t.t^2=8\Leftrightarrow t^3=8\)

\(\Leftrightarrow t=2\Leftrightarrow\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}=2\)

\(\Leftrightarrow2+2\sqrt{1-x^2}=4\Leftrightarrow\sqrt{1-x^2}=1\)

\(\Leftrightarrow1-x^2=1\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
28 tháng 12 2020 lúc 16:26

In the age of technology, laptop is used widely. The laptop brings us a lot of benefits for our live. it is very versatile as it can do many things. firstly, it is portable. therefore, people can take it everywhere. secondly, it is economical so everyone don't have to spend too much money to buy it. besides, the laptop is a mean of entertainment. we can use it to listen to music, to chat with friends, to make video call with parents, to play games, and so on. last but not least, we can use laptop for studying. for example, the laptop can be used for researching topics on the Web or typing the assignment as well. In summary, laptop is definitely one of the greatest inventions in the world as well as the best thing in our society.

P/s: Mình nghĩ nói ngắn quá sẽ không có điểm cao lắm đâu, không cần nói quá dài hoặc quá ngắn. Chỉ cần đầy đủ ý trong bài là ok. Với lại khi nói bạn nhớ phải tự tin lên nha. FIGHTING!!!!

Bình luận (0)
Phan Tùng Dương
19 tháng 4 2018 lúc 8:18

câu vừa nãy mình làm sai nha

nếu x = 1 thì phép tính đó âm mất rùi

nên là bài này không có kết quả

Bình luận (0)
Phan Tùng Dương
19 tháng 4 2018 lúc 8:15

Vì x^4= x.x.x.x

4x+3=x.4+3

=>x^4>4x+3

=>x^4-4x+3>0

=>x^4-4x+3 không âm với mọi x

Bình luận (0)
nguyen thuy duong
20 tháng 4 2018 lúc 21:37

X^4-4x+3

=(x^2)^2-2x^2+1+2x^2-4x+2

=(x^2-1)^2+2(x-1)^2 >= 0 với mọi x

vậy x^4-4x+3 không âm với mọi x

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN