Những câu hỏi liên quan
Chu Công Đức
21 tháng 6 2020 lúc 16:15

                                                               A B C M N x

a) Xét \(\Delta BAC\)vuông tại A có :

 \(\widehat{BAC}=\widehat{BAM}+\widehat{MAC}\)( ĐL góc vuông trong tam giác )

    \(90^o=\widehat{BAM}+20^o\)

\(\widehat{BAM}=90^o-20^o\)

\(\widehat{BAM}=70^o\)

b) Xét \(\Delta BAM\)có :

\(\widehat{BAN}+\widehat{NAM}=\widehat{BAM}\)

   \(50^o+\widehat{NAM}=70^o\)

                 \(\widehat{NAM}=70^o-50^o\)

                 \(\widehat{NAM}=20^o\)

mà \(\widehat{MAC}=20^o\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{NAM}=\widehat{MAC}\)

\(\Rightarrow\)AM là tia phân giác của \(\widehat{NAC}\)

Bình luận (0)
cao nguyễn thu uyên
14 tháng 2 2016 lúc 9:50

tách ra đi dài quá ak

Bình luận (0)
Thieu Gia Ho Hoang
14 tháng 2 2016 lúc 9:50

moi hok lop 6

Bình luận (0)
Dương Hồ Nam
14 tháng 2 2016 lúc 9:51

mới học lớp 5 mà

Bình luận (0)
Cô Bé Yêu Đời
12 tháng 8 2016 lúc 10:35

20 50 C A M N

1. Ta có góc MAC + góc MAB + góc BAC

hay 20 + góc MAB = 90 

               góc MAB = 90 - 20

               góc MAB = 70 độ

2. Ta có góc BAN + góc NAC = góc BAC

hay 50 + góc NAC = 90

               góc NAC =  90 - 50 

               góc NAC = 40 độ

trong nửa mặt phẳng bờ là tia AC góc góc CAM < CAN (20<40)

nên tia AM nằm giữa tia AC và AN vậy điểm M nằm giữa 2 điểm và N

3. Vì M nằm giữa 2 điểm C và N nên ta có 

góc NAM + góc MAC = góc CAM

hay góc NAM + 20 = 40

góc NAM = 40 - 20

góc NAM = 20 độ

vì AM nằm giữa AC và AN

và góc CAM = góc MAN = 20

nên AM là tia phân giác của góc NAC

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN