Những câu hỏi liên quan
Nguyen Ngoc Minh Ha
1 tháng 7 2016 lúc 19:25

Bài toán không có lời giải vì không có số nguyên tố âm nên không có kết quả cho bài toán này

Bình luận (0)
 Nguyễn Minh Quân
28 tháng 5 2020 lúc 19:46

dm may

Bình luận (0)
nhím_ln_trananhthu
28 tháng 5 2020 lúc 20:42

aza tiểu tử thiệt là hung  zữ

Bình luận (0)
nhím_ln_trananhthu
28 tháng 5 2020 lúc 21:47

tú kết bạn vs tui nh , thả tim nè

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Hưng
18 tháng 1 2015 lúc 18:59

x=2

y=2

z=5

Bình luận (0)
Duong phuong linh
19 tháng 1 2015 lúc 7:24

x=1;2;3;4...

y=1;2;3;4.....

z=1;2;4...

Bình luận (0)
Hiền Ngố
19 tháng 1 2015 lúc 18:52

Khó thật luôn mình bó tay :((

Bình luận (0)
Đoàn Đức Hà
25 tháng 1 lúc 21:03

Ta có: 

\(\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)\left(\frac{y}{x}+\frac{z}{y}+\frac{x}{z}\right)=3+\left(\frac{xz}{y^2}+\frac{y^2}{xz}\right)+\left(\frac{x^2}{yz}+\frac{yz}{x^2}\right)+\left(\frac{z^2}{xy}+\frac{xy}{z^2}\right)\)

\(\ge3+2\sqrt{\frac{xy^2z}{y^2xz}}+2\sqrt{\frac{x^2yz}{yzx^2}}+2\sqrt{\frac{z^2xy}{xyz^2}}=3+2+2+2=9\)

Dấu \(=\)xảy ra khi \(x=y=z\)

Suy ra giả thiết xảy ra khi \(x=y=z\)suy ra \(x=y=z=1\).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN