Những câu hỏi liên quan

(10.5-6)*X =(10.5-7.5)*(X+20)

=> X=40 

VẬY V Ô TÔ THỨ NHẤT LÀ  40 KM/H

        ...................... HAI .....40+20=60 KM/H

Bình luận (0)
Tạ Thu Anh
28 tháng 7 2015 lúc 13:20

Vận tốc của xe 2 là : 

45 x   4/5 = 36 ( km / giờ ) 

                  Đáp số : 36 km / giờ

Bình luận (0)
VU THI XUAN MAI
13 tháng 8 2016 lúc 10:56

36 km/h

Bình luận (0)
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O
13 tháng 8 2016 lúc 10:57

Vận tốc của xe 2 là : 

45 x  \(\frac{4}{5}\) = 36 (km/giờ) 

                  Đáp số: 36 km/giờ

Bình luận (0)
Vũ Huyền
2 tháng 6 2015 lúc 15:38

Câu 1 :   Thời gian xe máy đi trước ô tô là: 7h55' - 7h25' = 30' = 0,5 h

             Quãng đường xe máy đi trước ô tô là: 45 x 0,5 = 22,5 (km)

              Hiệu vận tốc là: 54 - 45 = 9( km/h)

               Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là: 22,5 : 9 = 2,5 (h) = 2h30'

               Thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy là: 7h55' + 2h30' = 10h25'

 

Bình luận (0)
Lê Anh Tú
10 tháng 3 2018 lúc 20:18

Gọi x là vận yốc A 

Vậy \(x\cdot\frac{2}{3}\) là vận tốc B

Sau 5 giờ 2 xe gặp nhau nên:

\(AB=5\cdot2\cdot\frac{x}{3}+5x=x\cdot\frac{25}{3}\)

Thời gian A đi hết AB là t vây

\(AB=t.x=x\cdot\frac{25}{3}\Rightarrow t=\frac{25}{3}\)

Thời gian B đi hết AB là T\(AB=T\cdot x\cdot\frac{2}{3}=x\cdot\frac{25}{3}\Rightarrow T=\frac{25}{2}\)

Bình luận (0)
Minh Đức
12 tháng 2 2020 lúc 19:26

\(sin\cos\tan\)

Bình luận (0)
KAl(SO4)2·12H2O
10 tháng 3 2018 lúc 23:14

Gọi vận tốc ôtô thứ nhất là: x (km/giờ) (x > 0) => Vận tốc ôtô thứ hai sẽ là: 2x/3 (km/giờ).

Vì hai xe đi ngược chiều và cùng thời gian nên trong 1 giờ hai xe đã đi được quãng đường dài: x + 2x/3 = 5x/5 (km)Chiều dài quãng đường là:

          5x/5 . 5 = 25x/3 (km)

Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB:

          25x/3 : x = 25/3 (giờ) = 8 giờ 30 phút

 Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB:

          25x/3 : 2x/3 = 25/2 (giờ)

Bình luận (0)
Đặng Khánh Ly
2 tháng 3 2019 lúc 9:56

ui trời ơi???

Bình luận (0)
Hoàng Tử Bóng Đêm
20 tháng 3 2016 lúc 20:50

Đổi : 12km/h=720m/phút

Vận tốc của ô tô là :

    720x4=2880(m/phút)

Thời gian bác Thành đi ô tô là :

   10h15'-7h30'-20'=2h25'

Đổi : 2h25'=145' 

Quãng đường  bác Thành đi xe đạp là :

     720x20=14400(m)

Quãng đường bác Thành đi ô tô là :

     2880x145=417600(m)

Tổng quãng đường đó là :

     417600+14400=432000(m)

                           =432 km

           Đ/S: 432 km

Bình luận (0)
nguyễn thị lan hương
2 tháng 5 2018 lúc 15:13

gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x(x>0,đv:km/h)

thì vận tốc ô tô thứ 2 là x+8(km/h)

thời gian xe thứ 1 đi là 10-6,5=3,5h

thời gian xe thứ 2 đi là 10-7=3h

do đi cùng chiều nên khi gặp nhau QĐ hai ng đi là như nhauTA CÓ

3,5x=3(x+8)

=>x=48

vậy vận tốc xe 1 là 48km/h

vân tốc xe 2 là 48+8=56km/h

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN