Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở bằng cách nào trong các cách dưới đây?

A. hơ nóng nút

B.hơ nóng cổ lọ

C. hơ nóng cả nút và cổ lọ

D. hơ nóng đáy lọ

Vũ Thành Nam
31 tháng 10 2019 lúc 18:24

Chọn B

Vì khi hơ nóng, cổ lọ nở ra, làm lỏng nút, khi đó ta mở được.

Bình luận (0)
Chủ mới
6 tháng 5 2020 lúc 15:59

một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây

A. Hơ nóng nút               C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ

B. Hơ nóng cổ lọ             D. Hơ nóng đáy lọ

Vậy khoanh vào đáp án B.

Bình luận (0)
Anh Thư
6 tháng 5 2020 lúc 15:59

một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây

A. Hơ nóng nút               C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ

B. Hơ nóng cổ lọ             D. Hơ nóng đáy lọ

# hok tốt #

Bình luận (0)
ℓαƶყ
6 tháng 5 2020 lúc 16:00

Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt ta có thể mở nút bằng cách cách hơ nóng cổ lọ. Vì khi hơ nóng, cổ lọ nở ra, làm lỏng nút, khi đó ta mở được.

Vậy ta chọn đáp án : B

Hok tốt!

Bình luận (0)
hằng chivas
27 tháng 4 2016 lúc 18:57

ta đã biết chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi và thủy tinh cũng là chất rắn nên khi đun nóng cổ lọ thì phần cổ lọ nở ra khiến cho nút và cổ lọ không bị kẹt nữa thì ta có thể lấy nút ra một cách dễ dàng.

tick đi, thi rùi leuleu

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
27 tháng 4 2016 lúc 19:29

Chất rắn khi gặp nhiệt sẽ nở ra ,tăng kích thước.Nút thủy tinh ở thể rắn khi gặp nhiệt cũng sẽ nở ra làm cho cổ lọ ko bị kẹt nữa .Như vậy chúng ta có thể dễ dàng lấy nút chai ra khỏi lọ.haha

Bình luận (0)
Chipu khánh phương
27 tháng 4 2016 lúc 18:54

Cổ lọ sẽ nở ra, to hơn ra, vì vậy lấy nút chai sẽ dễ hơn => lấy được nút chai

Bình luận (0)
Tài Nguyễn Tuấn
6 tháng 5 2016 lúc 21:01

Chúng ta mở mắp bằng cách hơ nóng cổ lọ, vì khi cổ lọ nở ra thì nút sẽ lọt qua lỗ và chúng ta có thể dễ dàng lấy.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

nung nóng phần cổ lọ nha bạn

Bình luận (0)
phuong phuong
6 tháng 5 2016 lúc 21:02

nung nóng cổ lọ nha!

ok

Bình luận (0)
Đinh Tuấn Việt
10 tháng 3 2016 lúc 20:39

Khi hơ nóng cổ lọ, cổ lọ sẽ nở ra vì nhiệt nên cổ lọ sẽ rộng ra. Khi đó có thể dễ dàng lấy cái nút bị kẹt.

Bình luận (0)
Lê Đông Hậu
22 tháng 3 2016 lúc 18:02

Vì khi ta hơ nóng cổ lọ , cổ lọ sẽ bị nở ra vì nhiệt, nên lúc đó cổ lọ sẽ rộng ra. Khi đó ta có thể dễ dàng lấy được cái nút bị kẹt.

Bình luận (0)
nguyễn thị minh trang
12 tháng 2 2017 lúc 12:04

vì khi ta hơ nóng cổ lọ , sự nở vì nhiệt sẽ nới lỏng cổ lọ ra . khi đó ta sẽ lấy được cái nút bị kẹt

Bình luận (0)
Đặng Minh Triều
23 tháng 1 2016 lúc 17:52

Ta thấy rằng thủy tinh giãn nở kém dó đó khi hơ nóng cổ và nút chai thì nút giãn nỡ nhiều hơn thủy tinh làm nút bị kẹt chặt hơn nên càng không mở được.

Theo mik là như vậy

Bình luận (0)
Bùi Nguyễn Minh Hảo
2 tháng 5 2016 lúc 19:21

Ta nên nung nóng phần cổ lọ. Vì khi nung nóng thì chất sẽ vì nhiệt nở ra,cổ lọ hở ra sẽ dễ dàng mở nút ra.

Chúc bạn hox tốt !hiuhiu

Bình luận (1)
Nguyễn Tuấn Việt
2 tháng 5 2016 lúc 19:31

Nung phần đáy lọ . Không khí trong nọ sẽ nóng lên , nở ra và bật nút lên .

Bình luận (3)
Lê Đức Anh
2 tháng 5 2016 lúc 21:07

Câu này mik lm rùi chắc chắn lun:

  Ta phải hơ nóng cổ lọ thuỷ tinh rùi mới mở nút ra được nha.

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở bằng cách nào trong các cách dưới đây?

A. hơ nóng nút

B. hơ nóng cổ lọ

C. hơ nóng cả nút và cổ lọ

C. hơ nóng đáy lọ.

Vũ Thành Nam
5 tháng 2 2017 lúc 10:30

Chọn B

Vì khi hơ nóng, cổ lọ nở ra, làm lỏng nút, khi đó ta mở được.

Bình luận (0)
Nguyễn Đỗ Khánh Trình
27 tháng 1 2016 lúc 19:20

An sẽ không mở được nút chai vì khi An hơ nóng cả cổ lẫn nắp chai thì chúng nở ra cung một lúc=> Diện tích và khối lương của cổ chai và nắp chai thay đổi giống nhau cùng một lúc=> Nắp chai sẽ không bé hơn cổ chai=> An sẽ không mở được nắp chai( Trừ trường hợp đặc biệt là cổ chai và nắp chai làm từ hai chất khác nhau.Khi đó cổ chai và nắp chai sẽ nơ ra khác nhau vì sự nở ra vì nhiệt của các chất là khác nhau.Khi đó nắp chai sau khi hơ nóng sẽ nhỏ hơn cổ chai dau khi hơ nóng=>An sẽ mở được nắp chai) 

Bình luận (1)
Liên Hồng Phúc
27 tháng 1 2016 lúc 19:19

không, vì khi hơ nóng cả cổ chai lẫn nút chai thì cả 2 đều nóng lên và nở ra. Còn nếu chỉ hơ nóng cổ chai thì được

Bình luận (0)
Vương Kiều Trang
25 tháng 4 2017 lúc 19:58

C.on

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN