Những câu hỏi liên quan
lan anh le
12 tháng 5 2017 lúc 8:58

Những số nhỏ hơn 5 và lớn hơn -5 là [-1,-2,-3,-4,0,1,2,3,4]

Thay từng giá trị trần cao ti tuyệt đối[a]

+/[-1]=1 va [1]=1 [chon] 

+/[-2]=2va [2]=2[chon]

+/[-3]=3 va [3]=3 [chon]

+/[-4]=4 va [4]=4[chon]

+/[0] ko chữa trị tuyệt đối =0 [loai]

Vậy số nguyên a có [a]nhỏ hơn 5 và lớn hơn -5 thỏa mãn điều kiện trên là 1,2,3,4,

Nếu câu trả lời của mình là đúng hay click để ủng hộ mình nhé 

Bình luận (0)
Cristiano Ronaldo
19 tháng 5 2017 lúc 20:04

x { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }

Bình luận (0)
zZz Phan Cả Phát zZz
2 tháng 4 2016 lúc 18:18

Vì a là số nguyên 

=) |a| < 5 

=) a < 5 và -a < 5 

Vì -a < 5 

=) -a > -5 

=)) |a|<5 <=> -5<a<5 ( đpcm)

Ai k mình mình k lại =)))

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN