Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về điều kiện sinh thái của Bắc Trung Bộ?

1) Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.

2) Đất phù sa, đất feralit (có cả đất badan).

3) Thường xảy ra thiên tai (bão, lụt), nạn cát bay, gió Lào.

    4) Có mùa đông lạnh.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 8 2017 lúc 2:33

Đáp án A

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về biện pháp để sử dụng đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản.

2) Thau chua, rửa mặn trong mùa khô.

3) Tạo ra giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

4) Đắp đê bao ngăn lũ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 10 2018 lúc 7:34

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về điều kiện thuận lợi để kinh tế trang trại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Đất đai và diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản rộng, tập trung. 

2) Rừng (ngập mặn, rừng tràm trên đất phèn...) phong phú.

3) Có chính sách phát triển, thị trường rộng.

4) Người dân có kinh nghiệm sản xuất hàng hoá.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 3 2017 lúc 3:38

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về điều kiện kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Có nhiều dân tộc ít người, còn tiến hành nông nghiệp kiểu cổ truyền.

2) Có thị trường rộng lớn là vùng Đông Nam Bộ.

3) Điều kiện giao thông vận tải thuận lợi.

    4) Có mạng lưới đô thị vừa và nhỏ, các cơ sở công nghiệp chế biến.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 5 2019 lúc 16:55

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người?

1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

2) Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.

3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 9 2018 lúc 3:13

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người?

1) Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

2) Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.

3) Cần giải quyết vấn đề nước ngọt trong mùa khô để thau chua, rửa mặn cho đất phèn, đất mặn; duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

 

4) Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 4 2018 lúc 13:40

Đáp án: C

Giải thích: Các biện pháp để làm cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người là:

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến.

- Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế là kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền để tạo nên một thể kinh tế liên hoàn.

- Cần chủ động sống chung với lũ bằng các biện pháp khác nhau, đồng thời khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hàng năm đem lại.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về điều kiện thuận lợi để Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta?

1) Có nhiều cửa sông, bãi triều rộng.

2) Có hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt

3) Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất hàng hoá.

    4) Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật đông đảo.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 10 2018 lúc 17:43

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ý nghĩa của việc phát trỉển cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp đối với phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ?

1.     Việc phát triển lâm nghiệp vừa cho phép khai thác thế mạnh về tài nguyên rừng, vừa cho phép bảo vệ tài nguyên đất, điều hoà chế độ nước của các sông miền Trung ngắn và dốc, vốn có thuỷ chế rất thất thường.

2.     Việc phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp ở vùng trung du không những giúp sử dụng hợp lí tài nguyên, mà còn tạo ra thu nhập cho nhân dân, phát triển các cơ sở kinh tế.

3.     Việc phát triển rừng ngập mặn, rừng chắn gió, chắn cát tạo điều kiện bảo vệ bờ biển, ngăn chặn nạn cát bay, cát chảy; vừa tạo môi trường cho các loài thuỷ sinh và nuôi trồng thuỷ sản.

4.     Lãnh thổ dài và hẹp ngang, mỗi tỉnh trong vùng đi từ đông sang tây đều có biển, đồng bằng, gò đồi và núi, cần phát triển để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 12 2017 lúc 14:37

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Phát biểu nào sau đây không đúng với đất phù sa ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Diện tích 1,2 triệu ha

B. Màu mỡ nhất

C. Phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu

D. Chiếm 50% diện tích tự nhiên của vùng

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 12 2018 lúc 12:31

Đáp án D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN