Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.

D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 6 2017 lúc 6:32

Đáp án : C

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển ở cây lúa, người ta trồng cây lúa trong:

A. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.

B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

C. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 2 2019 lúc 11:03

Đáp án A

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển ở cây lúa, người ta trồng cây lúa trong dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Để xác định vai trò của nguyên tố sắt đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong

A. Dung dịch dinh dưỡng nhưng không có sắt

B. Chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê

C. Chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê

D. Dung dịch thiếu dinh dưỡng nhưng có sắt

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 6 2018 lúc 4:48

Đáp án là A

Để xác định vai trò của nguyên tố sắt đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong: Dung dịch dinh dưỡng nhưng không có sắt

Bình luận (0)
Trang Nguyễn
28 tháng 10 2016 lúc 12:15

Em thử trồng 2 cây đậu trong chậu (đánh dấu chậu là 1/2 hay A/B gì đó), khi cây đã lên mầm:

- Giữ Chậu A ở vị trí cũ, cung cấp đầy đủ ánh sáng (có thể để ở vị trí ban đầu e gieo đậu)

- Chậu B cũng để ở vị trí đó nhưng:

+ Để chậu B nằm ngang lại

+ Hoặc Lấy một cái thùng đục 1 lỗ nhỏ bên hông (Hoặc là cái chai/ chậu gì đó miễn sao có thể bao trùm hết cây từ đầu đến cuối chỉ có lỗ mình đục là ánh sáng vào dk là ok) r trùm lên cây.

Giữ nguyên vị trí, cung cấp đầy đủ nước tưới cho cây 1 tuần sau lấy thùng ra, e sẽ thu dk kết quả.

Bình luận (1)
Yuriko Lộc
13 tháng 10 2017 lúc 18:48

Bạn thiết kế thí nghiệm như sau: Trồng hai cây (có thể là cây đậu, ...) trong hai chậu khác nhau, hai chậu có lớp đất và độ phì nhiêu của đất như nhau, cùng chế độ chăm sóc như nhau (tưới nước, bón phân,....), Chậu thứ nhất để nơi có ánh sáng, chậu còn lại để chỗ tối không có ánh sáng.

Sau 1 tuần lấy 2 chậu cây ra so sánh, chậu ở chỗ có ánh sáng phát triển đều, cây xanh tốt, còn chậu ở nơi ko có ánh sáng lá mất dần màu xanh, cây còi cọc, ko phát triển => sự sinh trưởng và phát triển chịu ảnh hưởng của ánh sáng.

Bình luận (0)
võ nhật ánh minh
20 tháng 4 2019 lúc 19:31

Câu 1: C

Bình luận (0)
phan thị ngọc ánh
3 tháng 4 2018 lúc 19:27

TN 1:đặt hai chậu cây đậu non có các điều kiện sống như nhau, nhưng một cây để trong phòng tối còn một cây để ở nơi có ánh sáng mặt trời,sau một thời gian thấy cây đậu ở nơi có ánh sáng mặt trời phát triển tốt còn cây ở trong phòng phát triển kém.

TN 2: để một cây đậu trong phòng tối bên cạnh một cái cửa sổ sau một thời gian đọt cây đậu vươn về hướng có ánh sáng cạnh cửa sổ. tùy bạn chọn một trong hai thí nghiệm

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Vinh
31 tháng 8 2016 lúc 19:31

giống nhau 

- đều có chất dinh dưỡng cần thiết cho cây,cây đều có thể phát triển

khác nhau 

- đất trồng có thể giúp cây đứng vững  cong nước không thể làm cây đứng vững nếu không có giá đỡ.

 

Bình luận (0)
Đạt Trần
13 tháng 1 lúc 21:39

Nếu chúng ta không bón phân cho đất thì hiển nhiên miếng đất ấy sẽ rất nghèo chất dinh dưỡng. Cây chỉ hấp thụ được loại khoáng chất hòa tàn hay những dưỡng chất mà cây hấp thụ trực tiếp được với một lượng nhất định, những chất còn lại vẫn bị tồn dư trong đất. Khi cây hấp thụ hết những dưỡng chất cần thiết cho cây mà đất không thể cung cấp nổi nữa thì nó sẽ yếu dần, thậm chí có thể bị chết

Bình luận (0)

Điều đó hoàn toàn đúng vì nếu đất hết chất dinh dưỡng thì rễ cây không có chất dinh dưỡng để hút và rễ cây cứ thế còi cọc đi và dần thối rễ và khi rễ không còn thì không còn bộ phận cung cấp dinh dưỡng duy trì sự sống cho cây nên cây chết.

Bình luận (0)

có đó vì khi bỏ cây vào chậu cây sẽ hút chất dinh dưỡng ở dưới đất lên nên sau một thời gian đất sẽ trở nên bạc đi 

Bình luận (3)
Nguyễn Minh Thư
20 tháng 12 2016 lúc 14:03

-Tưới nước cho cây hằng ngày

-Tỉa cành sâu cho cây(nếu là cây lấy củ)

-Bấm ngọn cho cây(nếu là cây lấy gỗ)

-.............

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN