Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn không phải do:

A. Địa hình thấp, nhiều ô trũng

B. Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.

C. Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu vào đồng bằng.

D. Được phù sa bồi đắp hàng năm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 3 2017 lúc 5:40

Chọn: D.

Những nguyên nhân làm cho Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn là: Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu vào đồng bằng, địa hình thấp, nhiều ô trũng (nên nước triều lấn mạnh, khó thoát). Có mùa khô kéo dài và sâu sắc (thiếu nước vào mùa khô làm tăng độ mặn),

 

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Vì sao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn?

A. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

B. Địa hình thấp, không có đê điều bao bọc.

C. Có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D. Biển bao bọc 3 mặt đồng bằng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 12 2019 lúc 8:32

Đáp án: B

Giải thích: Vào mùa cạn, mực nước sông hạ thấp + địa hình thấp, không có đê bao bọc ⇒ Nước biển dễ dàng xâm nhập sâu vào đất liền.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về biện pháp để sử dụng đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản.

2) Thau chua, rửa mặn trong mùa khô.

3) Tạo ra giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

4) Đắp đê bao ngăn lũ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 10 2018 lúc 7:34

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, là do:

A. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

B. địa hình thấp, bằng phẳng.

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D. biển bao bọc ba mặt đồng bằng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 5 2017 lúc 11:35

Hướng dẫn: SGK/185, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, chủ yếu do

A. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt

B. Địa hình thấp, không có đê điều bao bọc

C. Có nhiều vùng trũng rộng lớn

D. Biển bao bọc 3 mặt đồng bằng

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 8 2017 lúc 16:08

Đáp án B

Vào mùa cạn, mực nước sông hạ thấp + địa hình thấp,  không có đê bao bọc

=> Nước biển dễ dàng xâm nhập sâu vào đất liền

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở đồng bằng sông Cửu long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 dỉện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, là do

A. địa hình thấp, phẳng.

B. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D. biển bao bọc ba mặt đồng bằng

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2017 lúc 11:44

Đáp án A

Ở đồng bằng sông Cửu long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 dỉện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, là do địa hình thấp, phẳng

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đất phèn chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do

Ađịa hình bằng phẳng với ba một giáp biển

Bchưa xây đựng hệ thống đê sông, để biển.

Cmùa khô ở đây đến sớm và kết thúc muộn

Dđịa hình thấp với nhiều ô trũng rộng lớn.

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 9 2019 lúc 4:23

Đáp án D

Đất phèn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn nhất,  phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và trung tâm bán đảo Cà Mau.

Nguyên nhân chủ yếu do địa hình thấp với nhiều ô trũng ngập nước, trong điều kiện yếm khí, kết hợp các chất hữu cơ đã phân hủy và sự tham gia của vi sinh vật sẽ tạo thành pyrit (FeS và FeS2) có chứa lưu huỳnh. Đây là thành phần hóa học tạo nên độ phèn trong đất.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đất phèn chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do

A. địa hình bằng phẳng với ba một giáp biển

B. chưa xây đựng hệ thống đê sông, để biển

C. mùa khô ở đây đến sớm và kết thúc muộn

D. địa hình thấp với nhiều ô trũng rộng lớn

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 5 2019 lúc 4:04

Đáp án D

Đất phèn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn nhất,  phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và trung tâm bán đảo Cà Mau.

Nguyên nhân chủ yếu do địa hình thấp với nhiều ô trũng ngập nước, trong điều kiện yếm khí, kết hợp các chất hữu cơ đã phân hủy và sự tham gia của vi sinh vật sẽ tạo thành pyrit (FeS và FeS2) có chứa lưu huỳnh. Đây là thành phần hóa học tạo nên độ phèn trong đất

Bình luận (0)
Đặng Nhựt

Câu 1

Nguyên nhân hình thành đồng bằng sông Cửu Long:

A. Do phù sa sông Tiền và sông Hậu bồi đắp.

B. Do phù sa sông Cửu Long bồi đắp.

C. Do phù sa sông Ba bồi đắp.

D. Do phù sa sông Đồng Nai bồi đắp.

Câu 2

Đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Bắc:

A. Vùng đồi núi trung bình và thấp, hướng núi Tây Bắc – Đông Nam, nhiều nhánh núi ăn sát ra biển, chia cắt đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp.

B. Vùng núi thấp có hai sườn không đối xứng, hướng Tây – Đông.

C. Vùng núi cao và những cao nguyên đá vôi nằm song song và kéo dài theo hướng tây bắc-đông nam.

D. Vùng đồi núi thấp nổi bật là các cánh cung lớn.

Câu 3

Tính chất nhiệt đới gió mùa của địa hình làm cho tốc độ phá hủy của địa hình diễn ra nhanh chóng do quá trình:

A. Quá trình phong hóa.

B. Quá trình xâm thực.

C. Quá trình xói mòn cắt xẻ địa hình.

D. Tất cả các quá trình trên.

Câu 4

Nguyên nhân hình thành đồng bằng sông Hồng:

A. Do phù sa sông Hồng và sông Chảy bồi đắp.

B. Do phù sa sông Hồng và sông lô bồi đắp.

C. Do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

D. Do phù sa sông Thái Bình và sông Đà bồi đắp

Câu 5

Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm là:

A. Thường xuyên được phù sa bồi đắp hằng năm, địa hình tương đối bằng phẳng, có vùng đất thấp bị ngập nước vào mùa mưa.

B. Đất khô cằn.

C. Được bao bọc bở hệ thống đê điều, địa hình có nhiều ô trũng thấp.

D. Là những cánh đồng nhỏ trù phú nằm giữa vùng núi cao

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN