Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 11 2018 lúc 17:35

Đáp án A

Bình luận (0)
Lê Thị Mai Chi

Ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là do

A. dịch vụ thú y chưa phát triển

B. cơ sở thức ăn chưa ổn định

C. công nghiệp chế biến chưa phát triển.

D. nhu cầu về thực phẩm chăn nuôi chưa cao.

Trần Vương Quang
7 tháng 6 2017 lúc 11:00

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là do

A. dịch vụ thú y chưa phát triển

B. cơ sở thức ăn chưa ổn định

C. công nghiệp chế biến chưa phát triển

D. nhu cầu về thực phẩm chăn nuôi chưa cao

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 10 2019 lúc 14:08

Chọn B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á chủ yếu là do

A. Dịch vụ thú y kém phát triển.

B. Cơ sở thức ăn chưa đảm bảo.

C. Ít giống tốt có năng suất cao.

D. Sức mua trong nước kém.

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 3 2019 lúc 5:46

Gợi ý: Liên hệ cơ sở vật chất và nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở các nước Đông Nam Á.

Giải thích:

- Ở các nước Đông Nam Á, ngành chăn nuôi còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên: cơ sở thức ăn chủ yếu từ phụ phẩm ngành trồng trọt và các đồng cỏ tự nhiên -> không đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho chăn nuôi.

- Đồng thời, vốn đầu tư thấp nên cơ sở vật chất cho chăn nuôi (dịch vụ thú y, con giống, cơ sở chuồng trại, phương pháp chăn nuôi) chưa được đầu tư hiện đại, hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả, chuồng trại hoặc nửa chuồng trại -> mang lại năng suất, chất lượng thấp.

=> Do vậy, chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á.

Chọn: B.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là do 

A. Dịch vụ thú y chưa phát triển. 

B. Cơ sở thức ăn chưa ổn định. 

C. Công nghiệp chế biến chưa phát triển. 

D. Nhu cầu về thực phẩm chăn nuôi chưa cao.

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 9 2018 lúc 5:42
Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là do 

A. Dịch vụ thú y chưa phát triển

B. Cơ sở thức ăn chưa ổn định

C. Công nghiệp chế biến chưa phát triển

D. Nhu cầu về thực phẩm chăn nuôi chưa cao

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 2 2018 lúc 13:19

Chọn B

Cơ sở thức ăn chưa ổn định

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đối với các nước đang phát triển việc đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính gặp khó khăn lớn nhất thường là

A. Tình trạng thiếu lương thực

B. Thiếu các đồng cỏ tự nhiên

C. Thiếu vốn đầu tư

D. Thiếu giống tốt, trình độ kỹ thuật

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 7 2019 lúc 4:30

Đáp án là A

Đối với các nước đang phát triển việc đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính gặp khó khăn lớn nhất thường là tình trạng thiếu lương thực

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là?

A. Công nghiệp chế biến thực phẩm chưa phát triển.

B. Những hạn chế về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

C. Thiếu vốn, cơ sở thức ăn chưa đảm bảo.

D. Nhiều thiên tai, dịch bệnh.

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 9 2019 lúc 2:26

Đáp án C

- Ở các nước Đông Nam Á, ngành chăn nuôi còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên: cơ sở thức ăn chủ yếu từ phụ phẩm ngành trồng trọt và các đồng cỏ tự nhiên -> không đảm bảo nguồn thức ăn ổn định cho chăn nuôi.

- Đồng thời, vốn đầu tư thấp nên cơ sở vật chất cho chăn nuôi (dịch vụ thú y, con giống, cơ sở chuồng trại, phương pháp chăn nuôi) chưa được đầu tư hiện đại, hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả, chuồng trại hoặc nửa chuồng trại -> mang lại năng suất, chất lượng thấp.

=> Do vậy, chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

A. thị trường không ổn định.

B. cơ sở thức ăn chưa đảm bảo

C. nhiều dịch bệnh.

D. công nghiệp chế biến thực phẩm chưa phát triển.

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 12 2019 lúc 18:29

Tất cả các đáp án đưa ra đều là những nguyên nhân khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á. Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất khiến chăn nuôi chưa trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước Đông Nam Á là cơ sở thức ăn chưa đảm bảo.

Do ĐNÁ có nhiều quốc gia đông dân, lương thực chủ yếu phục vụ nhu cầu của con người và xuất khẩu, đồng thời, thức ăn chế biến chưa phát triển mạnh nên cơ sở thức ăn cho chăn nuôi chưa đảm bảo => Chọn đáp án B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN