Những câu hỏi liên quan
TFboys_Lê Phương Thảo
25 tháng 8 2016 lúc 9:10

 Gọi số gia súc trong đàn là x (con) (x > 52)  

Số trâu trong đàn là: 3x/5 (con)  

Số trâu và bò là: 3x/5 + 52 (con)  

Số dê trong đàn là: 1/8(3x/5 + 52) = 3x/40 + 13/2 (con)  

Theo bài ra ta có PT:   3x/5 + 52 + 3x/40 + 13/2 = x  

<=>27x/40 + 117/2 = x  

<=> 13x/40 = 117/2  

<=> x = 180  

Vậy số gia súc trong đàn là 180 con

Bình luận (0)
Nguyễn Bùi Minh Thư
3 tháng 9 2017 lúc 13:35

Đàn gia súc có 180 con

Bình luận (0)
Lai  DUC Tuyen
17 tháng 11 2018 lúc 19:54

180 con đó bạn

Bình luận (0)
Đào Ngọc Minh Châu
16 tháng 8 2014 lúc 15:01

Số dê là: 120: ( 2 + 3 ) nhân 2 = 48 ( con )

tổng số bò và cừu là : 120 -48 = 72 ( con )

số bò là : 72 : ( 1 + 7 ) = 9 ( con )

số cừu là : 9 nhân 7 = 63 ( con )

ĐS : dê: 48 con

        bò: 9 con

        cừu: 63 con

 

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thanh Lương
2 tháng 6 2017 lúc 8:14

 Gọi số gia súc trong đàn là x (con) (x > 52) 

Số trâu trong đàn là: 3x/5 (con) 

Số trâu và bò là: 3x/5 + 52 (con) 

Số dê trong đàn là: 1/8(3x/5 + 52) = 3x/40 + 13/2 (con) 

Theo bài ra ta có PT: 

3x/5 + 52 + 3x/40 + 13/2 = x 

<=>27x/40 + 117/2 = x 

<=> 13x/40 = 117/2 

<=> x = 180 

Vậy số gia súc trong đàn là 180 con

Hoặc:

Coi số dê là 1 phần thì tổng số trâu và bò gồm 8 phần và đàn gia súc gồm: 
1 + 8 -= 9 ( phần ) 
Vậy số dê bằng 1/9 số gia súc. 
Phân số ứng với 52 con bò là : 1- ( 1/9 + 3/5 ) = 13/45 (đàn gia súc) 
Đàn gia súc có số con là : 52 : 13 x 45 = 180 ( con )

Bình luận (0)
Ezra Scale
2 tháng 6 2017 lúc 8:24

Đàn gia súc có số con là :

52 : 13 x 45 = 180 ( con )

Đáp số : 180 con gia súc

Bình luận (0)
minh hang
27 tháng 7 2017 lúc 14:12

1  cửa hàng bán vải buổi sáng bán được 3\11tấm vải buổi chiều bán được 3/8 số vải còn lại và tấm 11 vải còn 20 m tấm vải dài ba nhiêu mét

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Bảo Ngọc
27 tháng 4 2020 lúc 20:52

Vì dê hơn bò 10%nên số phần trăm của dê là:
30%+10%=40%
=>Số phần trăm của bò là:
100%-40%-30%=30%
=>1% ứng với số con là:
60:30=2 con 
=>Số gia súc ở trang trại là:
2x100=200 con
Đáp số:200 con.
                                                              Tích đúng cho mik nha! ^-^

Bình luận (0)
Lê Hương Quỳnh Châu
27 tháng 4 2020 lúc 21:00

       Giải

tỉ lệ số con dê là:

30 + 10 = 40%

tỉ lệ số con trâu là:

100 - (30 + 40) = 30%

tổng số gia súc trang trại là:

60 : 30 x 100 = 200 (con)

           Đ/s: 200 con

Bình luận (0)
Hoàng Nguyễn Văn
20 tháng 2 2018 lúc 14:50

Số cừu chiếm bao nhiêu phần số gia súc là:

1-1/8-2/5=19/40(số gia súc)

Đáp số : 19/40 số gia súc

Bình luận (0)
phạm thanh thủy
20 tháng 2 2018 lúc 14:50
coi số gia súc là 1 phần thì số cừu chiếm : 1 - 1/8 - 2/5 = 19/40 ( số gia súc ) nhớ k nha !
Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu , bò , dê , cừu là

 

A. Gắn với các vùng sản xuất lương thực thâm canh .


 

B. Gắn với các vùng trồng rau quả.


 

C. Gắn với các vùng nuôi trồng thủy sản.


 

D. Gắn với các đô thị - nơi có thị trường tiêu thụ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 5 2018 lúc 18:17

Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN