Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn không phải do?

 

A. Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu.


 

B. Được phù sa bồi đắp hàng năm.

C. Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.


 

D. Địa hình thấp, nhiều ô trũng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 2 2017 lúc 4:12

Chọn: B.

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn là do: Địa hình thấp, nhiều ô trũng; Địa hình thấp, nhiều ô trũng; Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Vì sao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn?

A. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

B. Địa hình thấp, không có đê điều bao bọc.

C. Có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D. Biển bao bọc 3 mặt đồng bằng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 12 2019 lúc 8:32

Đáp án: B

Giải thích: Vào mùa cạn, mực nước sông hạ thấp + địa hình thấp, không có đê bao bọc ⇒ Nước biển dễ dàng xâm nhập sâu vào đất liền.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, là do:

A. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

B. địa hình thấp, bằng phẳng.

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D. biển bao bọc ba mặt đồng bằng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 5 2017 lúc 11:35

Hướng dẫn: SGK/185, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, chủ yếu do

A. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt

B. Địa hình thấp, không có đê điều bao bọc

C. Có nhiều vùng trũng rộng lớn

D. Biển bao bọc 3 mặt đồng bằng

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 8 2017 lúc 16:08

Đáp án B

Vào mùa cạn, mực nước sông hạ thấp + địa hình thấp,  không có đê bao bọc

=> Nước biển dễ dàng xâm nhập sâu vào đất liền

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Nêu đặc điểm và sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông cửu Long

b) Tại sao ở đây lại có nhiều đất phèn, đất mặn như vậy?

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 9 2018 lúc 9:38

a) Đặc điểm và sự phân bố các loại đất ớ Đồng bằng sông Cửu Long

-Đất ở Đồng bằng sông cửu Long chủ yếu là đất phù sa, nhưng tính chất của nó tương đối phức tạp

-Ở Đồng bằng sông Cửu Long có ba nhóm đất chính:

+Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha (chiếm hơn 30 % diện tích tự nhiên của đồng bằng), phân bố thành một dãi dọc sông Tiền và sông Hậu

+Đất phèn có diện tích lớn nhất với hơn 1,6 triệu ha (chiếm 41% diện tích tự nhiên của đồng bằng). Nhóm đất này phân bố tập trung ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và vùng trũng trung tâm bán đảo Cà Mau

+Đất mặn có diện tích gần 75 vạn ha (chiếm 19% diện tích tự nhiên của đồng bằng) phân bố thành vành đai ven Biển Đông và vịnh Thái Lan

Ngoài ra còn có một vài loại đất khác, nhưng diện tích không đáng kể. Đất xám trên phù sa cổ phân bố dọc biên giới Cam-pu-chia; đất feralit chủ yếu trên đảo Phú Quốc; đất cát ở vùng cửa sông, ven biển thuộc tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang.

b) Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều đất phèn, đất mặn là do

-Có vị trí 3 mặt giáp biển

-Địa hình thấp, nhiều vùng trũng bị ngập nước trong mùa mưa

-Khí hậu có mùa khô kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng làm tăng độ chua, mặn trong đất

-Thuỷ triều theo các sông lớn xâm nhập sâu vào đất liền làm cho các vùng ven biển bị nhiễm mặn

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở đồng bằng sông Cửu long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 dỉện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, là do

A. địa hình thấp, phẳng.

B. có mạng lưới kênh rạch chằng chịt

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn.

D. biển bao bọc ba mặt đồng bằng

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 9 2017 lúc 11:44

Đáp án A

Ở đồng bằng sông Cửu long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 dỉện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, là do địa hình thấp, phẳng

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích thuận lợi và khó khăn của tài nguyên đối với phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều diện tích đất nhiễm mặn?

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 10 2017 lúc 10:05

HƯỚNG DẪN

a) Phân tích thuận lợi và khó khăn của tài nguyên đất đối với phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

− Thuận lợi

+ Diện tích lớn, đất phù sa.

+ Nhiều loại, có loại đất phù sa màu mỡ nhất ở dọc sông Tiền và sông Hậu (1,2 triệu ha).

− Khó khăn

+ Đất phèn, mặn chiếm diện tích lớn.

+ Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng…

b) Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều diện tích đất nhiễm mặn?

− Địa hình thấp, sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển nhưng không có đê bao, thường xuyên chịu tác động của thủy triều và sóng biển.

− Mùa khô kéo dài sâu sắc làm cho mực nước và nước ngầm hạ thấp, tạo thuận lợi cho nước biển xâm nhập sâu vào đồng bằng.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đất phèn chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do

Ađịa hình bằng phẳng với ba một giáp biển

Bchưa xây đựng hệ thống đê sông, để biển.

Cmùa khô ở đây đến sớm và kết thúc muộn

Dđịa hình thấp với nhiều ô trũng rộng lớn.

Nguyễn Vũ Thu Hương
4 tháng 9 2019 lúc 4:23

Đáp án D

Đất phèn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn nhất,  phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và trung tâm bán đảo Cà Mau.

Nguyên nhân chủ yếu do địa hình thấp với nhiều ô trũng ngập nước, trong điều kiện yếm khí, kết hợp các chất hữu cơ đã phân hủy và sự tham gia của vi sinh vật sẽ tạo thành pyrit (FeS và FeS2) có chứa lưu huỳnh. Đây là thành phần hóa học tạo nên độ phèn trong đất.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đất phèn chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do

A. địa hình bằng phẳng với ba một giáp biển

B. chưa xây đựng hệ thống đê sông, để biển

C. mùa khô ở đây đến sớm và kết thúc muộn

D. địa hình thấp với nhiều ô trũng rộng lớn

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 5 2019 lúc 4:04

Đáp án D

Đất phèn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn nhất,  phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười và trung tâm bán đảo Cà Mau.

Nguyên nhân chủ yếu do địa hình thấp với nhiều ô trũng ngập nước, trong điều kiện yếm khí, kết hợp các chất hữu cơ đã phân hủy và sự tham gia của vi sinh vật sẽ tạo thành pyrit (FeS và FeS2) có chứa lưu huỳnh. Đây là thành phần hóa học tạo nên độ phèn trong đất

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN