Những câu hỏi liên quan
Phượng Nguyễn
28 tháng 3 lúc 12:19

A

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
28 tháng 3 lúc 12:47

Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Ngập lũ trên diện rộng 

B. Thiếu nước ngọt trong mùa khô

C. Đất nhiễm phèn

D. Đất nhiễm mặn

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn không phải do?

 

A. Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu.


 

B. Được phù sa bồi đắp hàng năm.

C. Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.


 

D. Địa hình thấp, nhiều ô trũng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 2 2017 lúc 4:12

Chọn: B.

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn là do: Địa hình thấp, nhiều ô trũng; Địa hình thấp, nhiều ô trũng; Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn không phải do:

A. Địa hình thấp, nhiều ô trũng

B. Có mùa khô kéo dài và sâu sắc.

C. Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu vào đồng bằng.

D. Được phù sa bồi đắp hàng năm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 3 2017 lúc 5:40

Chọn: D.

Những nguyên nhân làm cho Đồng bằng sông Cửu Long đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn là: Nhiều cửa sông, nước triều lấn sâu vào đồng bằng, địa hình thấp, nhiều ô trũng (nên nước triều lấn mạnh, khó thoát). Có mùa khô kéo dài và sâu sắc (thiếu nước vào mùa khô làm tăng độ mặn),

 

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về điều kiện sinh thái của Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Các dải phù sa ngọt, các vùng đất phèn, đất mặn.

2) Vịnh biển nông, ngư trường rộng.

3) Các vùng rừng ngập mặn có tiềm năng để nuôi trồng thuỷ sản.

4) Khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 10 2019 lúc 8:08

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

“Xói mòn rửa trôi đất ở vùng núi, lũ lụt trên diện rộng ở đồng bằng và hạ lưu các sông lớn trong mùa mưa, thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô”. Đó là khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất ở vùng nào dưới đây?

A. Bắc và Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 3 2018 lúc 11:48

Đáp án: D

Giải thích: Xói mòn rửa trôi đất ở vùng núi, lũ lụt trên diện rộng ở đồng bằng và hạ lưu các sông lớn trong mùa mưa, thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô. Đó là khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất ở vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ở vùng này có sự tương phản sâu sắc về mùa khô – mùa mưa và gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống hằng ngày.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về biện pháp để sử dụng đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long?

1) Chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản.

2) Thau chua, rửa mặn trong mùa khô.

3) Tạo ra giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

4) Đắp đê bao ngăn lũ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 10 2018 lúc 7:34

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do

A. nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn.

B. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng.

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông.

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 4 2019 lúc 9:17

Hướng dẫn: SGK/187, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do

A. nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn.

B. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng.

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông.

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 1 2019 lúc 8:20

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do địa hình thấp, khi thủy triều lên cao dễ xâm nhập vào đất liền; ba mặt giáp biển nên bị xâm nhập mặn từ nhiều phía; kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, mùa khô nước sông hạ thấp trở thành những mao dẫn, dẫn nước biển xâm nhập sâu vào nội địa

=> Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

=> Chọn đáp án B

Chú ý: đáp án B đầy đủ nhất so với các đáp án còn lại, vừa có độ cao địa hình, vừa có vị trí 3 mặt giáp biển, vừa có đặc trưng sông ngòi, kênh rạch chằng chịt dẫn nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích thuận lợi và khó khăn của tài nguyên đối với phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều diện tích đất nhiễm mặn?

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 10 2017 lúc 10:05

HƯỚNG DẪN

a) Phân tích thuận lợi và khó khăn của tài nguyên đất đối với phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

− Thuận lợi

+ Diện tích lớn, đất phù sa.

+ Nhiều loại, có loại đất phù sa màu mỡ nhất ở dọc sông Tiền và sông Hậu (1,2 triệu ha).

− Khó khăn

+ Đất phèn, mặn chiếm diện tích lớn.

+ Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng…

b) Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều diện tích đất nhiễm mặn?

− Địa hình thấp, sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển nhưng không có đê bao, thường xuyên chịu tác động của thủy triều và sóng biển.

− Mùa khô kéo dài sâu sắc làm cho mực nước và nước ngầm hạ thấp, tạo thuận lợi cho nước biển xâm nhập sâu vào đồng bằng.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

A. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn

B. tạo ra các giống lúa chịu phèn, chịu mặn

C. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng

D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 3 2018 lúc 6:53

Đáp án A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN