Những câu hỏi liên quan
Đào Mạnh Hùng
18 tháng 7 2020 lúc 8:35

A . Châu Phi

Bình luận (0)
Kim Ngọc Hưng
18 tháng 7 2020 lúc 8:41

  Châu Phi bn nhé!

Bình luận (0)
Phạm Thanh Ngân
18 tháng 7 2020 lúc 8:42

CHÂU PHI nhé bn

Bình luận (0)
Phúc
13 tháng 5 2015 lúc 15:13

Tôi chỉ thấy giải như vậy mới khả thi thôi! Nếu biết đáp án thì tự giải đi còn hỏi làm gì?

Bình luận (0)
Sakura
11 tháng 6 2015 lúc 15:41

Châu Á!

Á + Mỹ = 4 + 2 = 6 đại biểu

Á + Âu = 4 + 3 = 7 đại biểu

Châu Phi có thể là 6 đại biểu vì 15 - (4 + 2 + 3) = 6

Vậy có thể là Châu Á cử 4 đại biểu!

Bình luận (0)
Công chúa ori
5 tháng 3 2016 lúc 23:15

châu Á cử 4 đại biểu

Bình luận (0)
cao trung hieu
21 tháng 7 2015 lúc 20:27

câu này có người hỏi rồi thì phải

Bình luận (0)
Công chúa ori
5 tháng 3 2016 lúc 23:16

châu Á nhe . nhớ

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay Biển Đỏ (giữa châu Á và châu Phi)

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 6 2018 lúc 7:33

Dựa vào kí hiệu biển ở bảng chú giải và tên của các biển Hồng Hải, Ban-tich trên bản đồ để tìm.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỈ TRỌNG DÂN CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2005 VÀ NĂM 2016

(Đơn vị: %)

Năm

Các châu

2005

2016

Châu Phi

13,8

16,2

Châu Mĩ

13,7

13,5

Châu Á

60,6

59,8

Châu Âu

11,4

10,0

Châu Đại Dương

0,5

0,5

Thế giới

100,0

100,0

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tỉ trọng và sự thay đổi tỉ trọng dân của các châu lục trên thế giới, giai đoạn 2005 – 2016?

A. Châu Phi có tỉ trọng dân lớn thứ hai nhưng đang giảm.

B. Châu Mĩ có tỉ trọng dân lớn thứ ba và có xu hướng tăng.

C. Châu Âu có ti trọng dân lớn thứ tư và tăng nhanh.

D. Châu Á có tỉ trọng dân lớn nhất nhưng đang giảm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 5 2019 lúc 14:32

Đáp án D

Châu Á có tỉ trọng dân lớn nhất nhưng đang giảm.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục sau đây (năm 2004).

Khu vực Thế giới Hoa Kì Châu Âu Châu Á Châu Phi
GDP (tỉ USD) 40.887,8 11.667,5 14.146,7 10.092,9 790,3
Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 7 2019 lúc 15:58

 - Biểu đồ:

Đề kiểm tra Địa Lí 11 | Đề thi Địa Lí 11

   - Nhận xét:

      + Châu Âu có GDP lớn nhất, chiếm 34,5% thế giới.

      + Hoa Kì có GDP chiếm 28,5% thế giới.

      + Châu Á có GDP chiếm 24,6% thế giới.

      + Châu Phi có GDP chiếm 1,9% thế giới.

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
6 tháng 4 2016 lúc 18:43

Liên bang Nga thuộc cả châu Á lẫn châu âu. Đây là Châu lục có diện tích lớn nhất thế giới

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (0)
aoki reka
6 tháng 4 2016 lúc 18:41

C . Châu Á và Châu Âu

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

BẢNG 6.3. GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC - NĂM 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Toàn thế giới 40887,8
Hòa Kỳ 11667,5
Châu Âu 14146,7
Châu Á 10092,9
Châu Phi 790,3
Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 3 2017 lúc 9:41

Bảng cơ cấu GDP của Hoa Kỳ so với một số châu lục khác(Đơn vị: %)

Toàn thế giới 100%
Hòa Kỳ 28,5%
Châu Âu 34,6%
Châu Á 24,7%
Châu Phi 2%
Châu lục khác 10,2%

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN