Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng (năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Sóc Trăng, Kiên Giang.

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương.

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 2 2019 lúc 11:24

Đáp án B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng (năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Cà Mau

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng (năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Sóc Trăng, Kiên Giang.

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương.

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 9 2019 lúc 9:13

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết các trung tâm nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Cà Mau, Sóc Trăng

B. Long Xuyên, Rạch Giá

C. Cần Thơ, Cà Mau

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 3 2018 lúc 9:38

Chọn C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cần Thơ, Cà Mau

B. Cà Mau, Bến Tre

C. Cần Thơ, Sóc Trăng

D. Cà Mau; Long Xuyên

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 4 2019 lúc 18:30

Chọn đáp án A

Hai trung tâm công nghiệp Cần Thơ và Cà Mau được xếp vào loại trung tâm lớn, những trung tâm còn lại là trung tâm loại vừa. Vậy đáp án là Cần Thơ và Cà Mau.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cà Mau; Long Xuyên

B. Cần Thơ, Sóc Trăng

C. Cà Mau, Bến Tre

D. Cần Thơ, Cà Mau

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 9 2019 lúc 6:58

Đáp án D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cà Mau; Long Xuyên 

B. Cần Thơ, Sóc Trăng

C. Cà Mau, Bến Tre 

D. Cần Thơ, Cà Mau

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 9 2018 lúc 17:13

Chọn D

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Cần Thơ, Cà Mau

B. Cà Mau, Bến Tre

C. Cần Thơ, Sóc Trăng

D. Cà Mau; Long Xuyên

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 5 2018 lúc 14:02

Chọn đáp án A

Hai trung tâm công nghiệp Cần Thơ và Cà Mau được xếp vào loại trung tâm lớn, những trung tâm còn lại là trung tâm loại vừa. Vậy đáp án là Cần Thơ và Cà Mau.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên (năm 2007) là:

A. Phúc Yên, Bắc Ninh.

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên.

D. Thái Bình, Nam Định.

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 1 2017 lúc 12:23

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng?

A. Hưng Yên, Bắc Ninh 

B. Phúc Yên, Việt Trì 

C. Bắc Ninh, Phúc Yên 

D. Hải Phòng, Phúc Yên

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 10 2019 lúc 11:39
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN