Những câu hỏi liên quan
Phượng Nguyễn
28 tháng 3 lúc 12:19

A

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
28 tháng 3 lúc 12:47

Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Ngập lũ trên diện rộng 

B. Thiếu nước ngọt trong mùa khô

C. Đất nhiễm phèn

D. Đất nhiễm mặn

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô là khó khăn lớn nhất của về tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp ở vùng nào của nước ta?

A. Tây Nguyên.

B. Tây Bắc.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đông Bắc.

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 6 2017 lúc 14:35

Đáp án: A

Giải thích: Tây Nguyên có sự phân hóa mưa – khô rất sâu sắc. Vào mùa khô xảy ra hiện tương thiếu nước nghiêm trọng nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cây công nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt,…

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở vùng đồi núi, khi thảm thực vật rừng bị phá hủy, vào mùa mưa lượng nước chảy trần trên mặt đất tăng lên và với cường độ mạnh hơn khiến đất bị xói mòn nhanh chông . Trong tinh huống trên, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?

A. Khí quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển.

B. Sinh quyển, khí quyển, thạch quyển.

C. Sinh quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển.

D. Sinh quyển, khí quyển, thạch quyển.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 3 2019 lúc 5:02

 Giải thích : Ở vùng đồi núi, khi thảm thực vật rừng bị phá hủy (Sinh quyển), vào mùa mưa lượng nước chảy trần trên mặt đất tăng lên (thủy quyển) và với cường độ mạnh hơn khiến đất bị xói mòn (thổ nhưỡng quyển) nhanh chống. Như vậy, tình huống này có sự tác động lẫn nhau của các thành phần sinh quyển, thủy quyển và thổ nhưỡng quyển trong lớp vỏ địa lí.

Đáp án: C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất ở vùng Đông Nam Bộ là

A. thiếu nước vào mùa khô.

B. khí hậu không ổn định.

C. hạn hán và lũ lụt.

D. đất bị hoang mạc hóa.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 11 2017 lúc 9:29

Đáp án: A

Giải thích: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất ở vùng Đông Nam Bộ là thiếu nước trầm trọng vào mùa khô. Hiện nay nhiều công trình thủy lợi và hồ chứa nước đang và đã được xây dựng để sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long là

A. diện tích đất chưa sử dụng còn nhiều. 

B. diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm. 

C. thiếu nước ngọt vào mùa khô. 

D. diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 11 2017 lúc 4:25

Chọn đáp án D

Đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long có diện tích đất phù sa lớn (khoảng 4 triệu ha). Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha (chiếm 30\% diện tích đồng bằng), rất màu mỡ, phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng phần lớn diện tích đồng bằng là đất phèn, đất mặn. Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước. Đây là những khó khăn nổi bật làm ảnh hưởng đến việc sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long là:

A. diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm.

B. thiếu nước ngọt vào mùa khô.

C. diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn.

D. diện tích đất chưa sử dụng còn nhiều.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 10 2017 lúc 2:57

Hướng dẫn: SGK/187, địa lí 12 cơ bản.

 

Chọn: C.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, chống bão phải luôn kết hợp với chống lụt, úng ở đồng bằng và chống lũ, xói mòn ở vùng núi do

A. bão thường có gió mạnh

B. trên biển, bão gây sóng to

C. bão là thiên tai bất thường, khó dự báo

D. bão thường kèm theo mưa lớn

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 1 2017 lúc 5:02

Đáp án D

Ở nước ta, chống bão phải luôn kết hợp với chống lụt, úng ở đồng bằng và chống lũ, xói mòn ở vùng núi do bão thường kèm theo mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn khiến nước sông ở thượng nguồn dâng lên rất nhanh và dồn về đồng bằng gây lũ lụt, đồng thời mưa lớn cũng gây xói mòn sạt lở đất ở vùng núi có địa hình dốc và ít lớp phủ thực vật.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long là

A. diện tích đất chưa sử dụng còn nhiều.

B. diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm.

C. thiếu nước ngọt vào mùa khô.

D. diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 6 2018 lúc 12:42

Chọn đáp án D

Đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long có diện tích đất phù sa lớn (khoảng 4 triệu ha). Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha (chiếm 30\% diện tích đồng bằng), rất màu mỡ, phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng phần lớn diện tích đồng bằng là đất phèn, đất mặn. Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước. Đây là những khó khăn nổi bật làm ảnh hưởng đến việc sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, chống bão phải luôn kết hợp với chống lụt, úng ở đồng bằng và chống lũ, xói mòn ở vùng núi do

A. bão thường có gió mạnh

B. trên biển, bão gây sóng to

C. bão là thiên tai bất thường, khó dự báo

D. bão thường kèm theo mưa lớn

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 1 2017 lúc 14:05

Đáp án D

Ở nước ta, chống bão phải luôn kết hợp với chống lụt, úng ở đồng bằng và chống lũ, xói mòn ở vùng núi do bão thường kèm theo mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn khiến nước sông ở thượng nguồn dâng lên rất nhanh và dồn về đồng bằng gây lũ lụt, đồng thời mưa lớn cũng gây xói mòn sạt lở đất ở vùng núi có địa hình dốc và ít lớp phủ thực vật.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN