Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do

A. Tiện để tiêu thụ sản phẩm

B. Các sản phẩm của ngành này sử dụng nhiều nước

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất

D. Nước là phụ gia không thể thiếu

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 8 2017 lúc 11:13

Chọn đáp án D.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Tại sao các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước?

A. Tiện để tiêu thụ sản xuất

B. Các ngành này sử dụng nhiều nước

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất

D. Nước là phụ gia không thể thiếu

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 10 2019 lúc 8:23

Đáp án là B

Nguyên nhân các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do các ngành này sử dụng nhiều nước trong quá trình sản xuất

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:

a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang).

b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống.

c) Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất ximăng)

Ngô Quang Sinh
7 tháng 8 2018 lúc 5:30

a) Dùng không khí nén có nồng độ oxi cao và không khí đã nóng sẵn thổi vào lò cao nên tốc độ phản ứng tăng.

b) Lợi dụng yếu tố nhiệt độ (tăng nhiệt độ)

c) Lợi dụng yếu tố diện tích tiếp xúc (tăng diện tích tiếp xúc của nguyên liệu)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Hàng năm các nước trên thế giới sản xuất được 720.000 tấn H2O2 (quy ra nguyên chất).

Lượng H2O2 này thường được sử dụng nhiều nhất trong công việc nào sau đây

A. tẩy trắng bột giấy

B. chế tạo nguyên liệu tẩy trắng trong bột giặt 

C. dùng làm chất bảo vệ môi trường, khai thác mỏ

D. khử trùng hạt giống, chất sát trùng trong y tế

Ngô Quang Sinh
22 tháng 4 2018 lúc 7:19

H2O2 được sử dụng nhiều chất trong tẩy trắng giấy và bột giấy, do chúng thân thiện với môi trường hơn các chất tẩy có nguồn gốc từ clo. Ngoài ra, nó còn được dùng để sản xuất natri percacbonat và natri perborat, được sử dụng như là các chất tẩy rửa nhẹ trong các loại bột giặt để giặt là (ủi); dùng làm chất bảo vệ môi trường, khai thác mỏ, khử trùng hạt giống, chất sát trùng y tế (nước oxy già)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trong các kết luận sau đây, các phát biểu đúng là:

(a)   Phenol đươc dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(b)   Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

(c)    Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

(d)   Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

A. a, b, c

B. a,c,d

C. b,c,d

D. a,b,d 

Ngô Quang Sinh
28 tháng 10 2017 lúc 5:50

Đáp án B

 

Chỉ có phát biểu (b) sai vì phenol không tan rất ít trong nước lạnh

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Trong các kết luận sau đây, các phát biểu đúng là:

(a) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc

(b) Phenol tan nhiều trong nước lạnh

(c) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen

A. a, b, c

B. a, c, d

C. b, c, d

D. a, b, d

Ngô Quang Sinh
1 tháng 3 2019 lúc 16:27

Đáp án B

các phát biểu đúng là a, c, d

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các yếu tố sau:

1. Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang             

2. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống.                     

3. Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất xi măng)        .

4. Pha loãng dung dịch hỗn hợp phản ứng bằng nước.

Số yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Ngô Quang Sinh
14 tháng 9 2018 lúc 12:45

Đáp án C

Dùng không khí nén (tăng nồng độ, tăng áp suất) => Tốc độ phản ứng tăng.

Dùng không khí nóng (tăng nhiệt độ) =>  Tốc độ phản ứng tăng.

Nung đá vôi ở nhiệt độ cao (tăng nhiệt độ) =>  Tốc độ phản ứng tăng.

Nghiền nguyên liệu =>  Tăng diện tích tiếp xúc =>  Tốc độ phản ứng tăng.

Pha loãng dung dịch hỗn hợp phản ứng bằng nước =>  Nồng độ chất phản ứng giảm =>  Tốc độ phản ứng giảm.

Các yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng là: 1, 2, 3.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Các nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là

A. Than, địa nhiệt, sức gió.

B. Than, dầu khí, thuỷ năng

C. Thuỷ triều, sức gió, thuỷ năng.

D. Thuỷ điện, điện nguyên tử.

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 12 2018 lúc 4:05

Đáp án B

Các nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là than, dầu khí, thuỷ năng.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Các nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là

A. Than, địa nhiệt, sức gió

B. Than, dầu khí, thuỷ năng

C. Thuỷ triều, sức gió, thuỷ năng

D. Thuỷ điện, điện nguyên tử

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 10 2018 lúc 8:34

Chọn B

Các nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là than, dầu khí, thuỷ năng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN