Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới ?

 

A. Than nâu.   

B. Than đá.   

C. Than bùn.   

D. Than mỡ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 4 2017 lúc 18:00

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất trên thế giới?

A. Than nâu

B. Than đá

C. Than bùn

D. Than mỡ

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 7 2019 lúc 2:02

Chọn đáp án B.

Bình luận (0)
Dung Lê
7 tháng 8 2017 lúc 15:26

than đá

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với thế mạnh về tự nhiên đối với việc, phát triển công nghiệp điện lực của nước ta?

1) Than antraxit có trữ lượng lớn, nhiệt lượng cao; còn có than bùn, than nâu.

2) Dầu khí có trữ lượng lớn, tập trung ở vùng thềm lục địa.

3) Nguồn thuỷ năng có công suất rất lớn với sản lượng cao.

4) Các nguồn năng lượng khác (sức gió, năng lượng mặt trời...) rất dồi dào

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
15 tháng 6 2018 lúc 8:31

Đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên?

A. Than chì

B. Than antraxit

C. Than nâu

D. Than cốc

Ngô Quang Sinh
16 tháng 11 2017 lúc 2:57

 

Đáp án: D.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Châu lực nào có trữ lượng than lớn nhất thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Âu

C. Châu Mỹ

D. Châu Phi.

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 7 2019 lúc 11:48

Đáp án A

Bình luận (0)
Karik
22 tháng 4 2020 lúc 19:49

Câu 34: Tổng trữ lượng than của thế giới là 13.000 tỉ tấn. Trữ lượng than của nước ta ước tính 6,6 tỉ tấn. Hỏi trữ lượng than của nước ta chiếm tỉ trọng bao nhiêu tổng trữ lượng than của thế giới?
A. 0,05 tỉ tấn
B. 0,00005%
C. 0,05%
D. 0,00005 tấn

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm

B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm

C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca.

D. Vùng phía Đông và quần đảo Ha-oai.

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 11 2017 lúc 6:35

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 - 38 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Nước có trữ lượng than đá đứng thứ ba trên thế giới (năm 2004) là:

A. Trung Quốc.

B. Ô-xtrây-li-a.

C. Hoa Kì.

D. LB Nga.

Nguyễn Vũ Thu Hương
7 tháng 6 2017 lúc 18:29

Đáp án: D

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN