Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Khai thác than, khai thác dầu khí, công nghiệp điện lực nằm trong hệ thống công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp năng lượng

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 6 2019 lúc 12:22

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Nga, các ngành công nghiệp như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô được gọi là các ngành công nghiệp

A. mới.

B. thủ công.

C. truyền thống.

D. hiện đại.

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 1 2018 lúc 8:06

Đáp án C.

Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ở Nga, các ngành công nghiệp như năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô được gọi là các ngành công nghiệp?

A. Mới.

B. Thủ công.

C. Truyền thống.

D. Hiện đại.

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 6 2017 lúc 10:37

Đáp án C:

Ở Nga, các ngành công nghiệp năng lượng, chế tạo máy, luyện kim, khai thác vàng và kim cương, giấy, gỗ,…được gọi là công nghiệp truyền thống

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Khai thác than đá, quặng sắt, luyện kim đen, khai thác và chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột xenlulô là các ngành công nghiệp nổi bật của đảo

A. Hôn-su

B. Hô-cai-đô

 C. Kiu-xiu

D. Xi-cô-cư

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 2 2019 lúc 12:46

Đáp án B

Bình luận (0)
I-ta-da-ki-mas <3
7 tháng 12 2016 lúc 21:28

đây là địa lý r!! nhưng vẫn giúp ahihi@

kt khoáng sảnNam Phi, An-giê-ri, cộng hòa dân số Công gô
luyện kim màuCộng hòa Nam Phi,Ca-mơ-ring,Đăm-bi-a
Cơ k'Cộng hòa Nam Phi;Ai cập,An-giê-ri
Dầu, khí

Li bi,phía tây CPhi, An-giê-ri

DệtCộng hòa nam phi, ma-rốc;Ai Cập

 

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hướng chủ yếu trong cơ cấu ngành để làm cho công nghiệp đáp ứng được những nhu cầu mới của đất nước?

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản.

2) Tập trung phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí.

3) Đưa công nghiệp điện lực đi trước một bước.

4) Điều chỉnh sự phát triển các ngành theo thế mạnh về tài nguyên

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 6 2017 lúc 8:08

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là các ngành công nghiệp chuyên môn hóa theo hướng

A. Hà Nội – Việt Trì – Lâm Thao.

B. Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long - Cẩm Phả.

C. Hà Nội – Đông Anh – Thái Nguyên.

D. Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La.

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 2 2017 lúc 15:36

Đáp án: B

Giải thích: SGK/115, địa lí 12 cơ bản.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở nước ta?

A. Có giá trị đóng góp hằng năm lớn

B. Có truyền thống lâu đời

C. Có sự hợp tác chặt chẽ với nước ngoài

D. Có cơ sở vật chất – kĩ thuật hiện đại

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 7 2017 lúc 8:53

Đáp án B

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ góp phần

A. tạo nhiều việc làm cho người lao động.

B. đảm bảo an ninh, quốc phòng.

C. làm đa dạng hóa các sản phẩm công nghiệp của  vùng.

D. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của vùng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 5 2019 lúc 11:13

Đáp án cần chọn là: D

Đáp án: Việc phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ.

Bình luận (0)
Bạch Hà An
23 tháng 2 2016 lúc 16:20

- Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất, phân phối - khí đốt- nước

- Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN