Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

Về các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật, trong số các phát biểu sau:

(1) Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào dựa trên cơ sở tính toàn năng của tế bào thực vật, khả năng biệt hóa và phản biệt hóa của chúng.

(2) Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo thực vật từ một cá thể ban đầu tạo ra hàng loạt cây con có độ đa dạng di truyền cao và có hiệu suất nhân giống cao.

(3) Giâm cành, chiết cành, ghép cành ở thực vật là các ứng dụng của sinh sản sinh dưỡng ở thực vật.

(4) Trong kỹ thuật giâm cành, người ta bóc một phần vỏ ở thân rồi bó lại bằng đất ẩm, chờ khi phần thân đó hình thành rễ thì cắt cành có rễ đem trồng ở một nơi khác.

Có bao nhiêu phát biểu chính xác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 4 2017 lúc 14:08

Đáp án B

(1) Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào dựa trên cơ sở tính toàn năng của tế bào thực vật, khả năng biệt hóa và phản biệt hóa của chúng. à đúng.

(2) Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo thực vật từ một cá thể ban đầu tạo ra hàng loạt cây con có độ đa dạng di truyền cao và có hiệu suất nhân giống cao. à sai, độ đa dạng thấp do các cá thể có kiểu gen giống cây mẹ và giống nhau.

(3) Giâm cành, chiết cành, ghép cành ở thực vật là các ứng dụng của sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. à đúng

(4) Trong kỹ thuật giâm cành, người ta bóc một phần vỏ ở thân rồi bó lại bằng đất ẩm, chờ khi phần thân đó hình thành rễ thì cắt cành có rễ đem trồng ở một nơi khác. à sai, đây là kĩ thuật chiết cành

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

 

Cho các hình thức sinh sản sau đây:

I. Sự sinh sản của cây lá tốt.

II. Giâm cành rau muống.

III. Sự sinh sản của cỏ gấu.

IV. Chiết một cành chanh.

V. Nuôi cấy mô.

Có bao nhiêu hình thức sinh sản dinh dưỡng nhân tạo?

 

A. 3.

B4

C. 1.

D. 2.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 11 2018 lúc 6:56

Đáp án A

Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo: Là hình thức sinh sản từ một bộ phận của cơ thể cắt rời, tạo nên cơ thể mới do con người tiến hành. Chúng gồm các hình thức: Giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô.

Trong các hình thức trên, các hình thức II, IV, V là các hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo.

I, III là hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các thao tác sau :

1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh

2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ

3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng

4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn

Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành.

A. 1 – 2 – 4 - 3

B. 1 – 4 – 2 - 3

C. 1 – 2 – 3 - 4

D. 1 – 4 – 3 – 2

Đỗ Khánh Chi
26 tháng 2 2017 lúc 10:19

Đáp án: B

Hình ảnh quy trình:

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các thao tác sau :

1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh

2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ

3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng

4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn

Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành.

A. 1 – 2 – 4 - 3

B. 1 – 4 – 2 - 3

C. 1 – 2 – 3 - 4

D. 1 – 4 – 3 – 2

Đỗ Khánh Chi
22 tháng 3 2018 lúc 5:51

Đáp án: B

Hình 27.2 trang 89.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Quan sát H.27.2 hãy cho biết:

- Chiết cành là gì?

- Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

- Hãy kể tên một số cây thường được trồng bằng cách chiết cành? Vì sao những cành này không được trồng bằng cách giâm cành?

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 4 2018 lúc 8:26

- Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

- Vì khi chiết cành chúng ta bóc 1 lớp vỏ, khoanh vỏ chỗ cắt đã làm đứt mạch rây của cành nên chất hữu cơ do lá chế tạo ra vận chuyển xuống dưới bị tích tụ lại ở mép vỏ phía trên. Khi gặp độ ẩm của bầu đất làm cho cành ra rễ ở tại đó.

- VD: Bưởi, hồng xiêm , cam, chanh,…thường được trồng bằng cách chiết cành, không được trồng bằng cách giâm cành vì cành của các loại cây này ra rễ phụ rất chậm nên nếu giâm xuống đất cành dễ bị chết.

Bình luận (0)
nguyentrangha
11 tháng 12 2017 lúc 11:57

2 cây dừa , cây đa .Ta nên chặt bỏ rễ thừa và làm vệ sinh thương ngày ko nên thả rác bừa bãi làm ô nhiễm tăng khả năng sản sinh của cỏ

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Khi nói về các kỹ thuật nhân giống ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:

I. Các kỹ thuật giâm, chiết, ghép là ứng dụng của hình thức sinh sản sinh dưỡng ở cơ thể thực vật.

II. Để tăng hiệu suất của quá trình tạo chồi từ mô calus cần phải phối hợp tỷ lệ các hormon Auxin và Axit abxixic một cách phù hợp.

III. Biện pháp tự thụ phấn qua nhiều thế hệ ở các giống cây trồng nhằm mục đích tạo giống thuần chủng.

IV. Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo có thể tạo ra một số lượng lớn các cây con có tính đa dạng di truyền từ một cây ban đầu.

Số phát biểu chính xác là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 11 2018 lúc 17:43

Đáp án C

I. Các kỹ thuật giâm, chiết, ghép là ứng dụng của hình thức sinh sản sinh dưỡng ở cơ thể thực vật. à đúng

II. Để tăng hiệu suất của quá trình tạo chồi từ mô calus cần phải phối hợp tỷ lệ các hormon Auxin và Axit abxixic một cách phù hợp. à sai, sử dụng auxin và kinetin với tỉ lệ hợp lí.

III. Biện pháp tự thụ phấn qua nhiều thế hệ ở các giống cây trồng nhằm mục đích tạo giống thuần chủng. à đúng

IV. Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo có thể tạo ra một số lượng lớn các cây con có tính đa dạng di truyền từ một cây ban đầu. à sai, tạo ra số lượng lớn các cây có tính di truyền đồng nhất (cùng KG)

Bình luận (0)
Hà Tuấn Anh
1 tháng 2 2016 lúc 21:45

Nhân giống cây trồng,cây con sinh trưởng và phát triển tốt,cây con mang đặc tính tốt từ cây mẹ

Bình luận (0)
ATNL
2 tháng 2 2016 lúc 8:30

Nuôi cấy mô cây, giâm cây, ghép mắt, ghép cành là ứng dụng hình thức sinh sản vô tính của thực vật. Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân. Trong quá trình nguyên phân, bộ gen (Bộ NST) của loài cây được nhân dôi và chia đều cho các tế bào con nên các tế bào con có Bộ gen giống hệt nhau và giống tế bào mẹ ban đầu. Vì vậy, ứng dụng của các hình thức sinh sản vô tính này trong trồng trọt để:

- Nhân nhanh các giống cây và giữ được các đặc điểm quý của cây mẹ: Từ một mảnh mô của cây hoa lan --> nuôi cấy mô có thể tạo ra hàng trăm cây hoa lan con. Giâm cây như cắt ngọn rau muống, rau lang hoặc đoạn rau ngót trồng xuống sẽ nhanh chóng có một vườn rau mới. Chiết cành: Chọn các cành tốt trên một cây mẹ có các đặc điểm tốt như ở cây bưởi, cây chanh, cho đoạn cành đó ra rễ rồi cắt rời khỏi cây mẹ và trồng thành một cây mới. Ghép mắt: chọn các mắt ở cây trồng tốt (như mắt cây táo) rồi ghép lên cây dại để tận dụng được khả năng chống chịu và thích nghi với môi trường tốt của cây dại đồng thời lại cho trái ngon ngọt mang đặc điểm của cây cho mắt để ghép.

- Sinh sản vô tính rút ngắn thời gian rất nhiều so với sinh sản hữu tính. Hơn nữa, các cây con sẽ có độ đồng đều cao. Ngược lại, sinh sản hữu tính phải theo chu kì ra hoa kết quả của cây (thời gian có thể dài) và thế hệ con có thể phân li tạo ra nhiều dạng xấu tốt khác nhau.

Bình luận (0)
Nguyễn Khắc Phong
31 tháng 1 2019 lúc 20:34

Cung mot luc tao ra nhieu cay moi.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Quan sát H.27.1 hãy cho biết:

- Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì?

- Hãy cho biết giâm cành là gì?

- Hãy kể tên một số loại cây được trồng bằng cách giâm cành? Cành của những cây này thường có đặc điểm gì mà người ta có thể giâm được?

Đỗ Khánh Chi
6 tháng 4 2017 lúc 8:40

- Sau một thời gian đoạn cành sẽ ra rễ và mầm non mới và phát triển thành một cây mới.

- Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, cho cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới.

- VD: Rau ngót, sắn, khoai lang, … cành giâm phải là cành không non, không già, có đủ mắt chồi.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN