Những câu hỏi liên quan
Kiều Đông Du

 Cho các ý sau:

(1) nhân thực

(2) đơn bào hoặc đa bào

(3) phương thức dinh dưỡng đa dạng

(4) có khả năng chịu nhiệt tốt

(5) sinh sản vô tính hoặc hữu tính

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của giới nguyên sinh?

A. 5.

B.4

 C. 3

D. 2

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 3 2018 lúc 11:50

Đáp án: B

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệCác cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. ức chế - cảm nhiễm

B. hỗ trợ cùng loài

C. cộng sinh

D. cạnh tranh cùng loài

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 7 2017 lúc 5:25

Chọn đáp án B

Quan hệ làm lợi cho các cá thể cùng loài thì đấy đều là hỗ trợ cùng loài

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin sai về quan niệm tiến hóa của Đacuyn?

(1) Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì nó là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và là đơn vị sinh sản.

(2) Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể.

(3) Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

(4) Tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ở động vật chỉ gây ra những biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, ít có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.

(5) Cơ chế làm biến đổi loài thành loài khác là do mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan.

(6) Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.

A. 2.

B. 5.

C. 3. 

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 2 2017 lúc 11:10

Đáp án C

Các quan niệm 2, 3, 6 là các quan niệm tiến hóa của Đacuyn

Các quan niệm 5, 6 là quan niệm tiến hóa của Lamac

(1) là quan niệm của tiến hóa hiện đại

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. Cạnh tranh cùng loài.

B. Cộng sinh.

C. Hỗ trợ cùng loài.

D. Ức chế - cảm nhiễm.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 2 2018 lúc 10:57

Chọn C

Vì: Các cây thông là tập hợp các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ.

A. ức chế - cảm nhiễm.

B. hỗ trợ cùng loài.

C. cộng sinh.

D. cạnh tranh cùng loài.

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 2 2017 lúc 8:11

Chọn B

Quan hệ làm lợi cho các cá thể cùng loài thì đó đều là hỗ trợ cùng loài.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. Cạnh tranh cùng loài.        

B. Cộng sinh.       

C. Hỗ trợ cùng loài.       

D. Ức chế - cảm nhiễm.

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 2 2018 lúc 17:34

Chọn C

Các cây thông là tập hợp các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ.

A. ức chế - cảm nhiễm

B. hỗ trợ cùng loài

C. cộng sinh

D. cạnh tranh cùng loài

Đỗ Khánh Chi
27 tháng 9 2019 lúc 4:33

Chọn B

Quan hệ làm lợi cho các cá thể cùng loài thì đó đều là hỗ trợ cùng loài.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. ức chế - cảm nhiễm.

B. hỗ trợ cùng loài.


 

C. cộng sinh.

D. cạnh tranh cùng loài.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 5 2018 lúc 6:09

Chọn đáp án B

Quan hệ làm lợi cho các cá thể cùng loài thì đấy đều là hỗ trợ cùng loài.

Bình luận (0)
Kiều Đông Du

Ở một loài côn trùng, đột biến gen A thành a. Thể đột biến có mắt lồi hơn bình thường, giúp chúng kiếm ăn tốt hơn và tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường, như thể đột biến lại mất đi khả năng sinh sản. Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, ý nghĩa của đột biến trên là:

A. Có lợi cho sinh vật và tiến hóa

B. Có hại cho sinh vật và tiến hóa

C. Có hại cho sinh vật và vô nghĩa với tiến hóa

D. Có lợi cho sinh vật và vô nghĩa với tiến hóa

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 1 2018 lúc 3:58

Đáp án D

Ở một loài côn trùng, đột biến gen A thành a. Thể đột biến có mắt lồi hơn bình thường, giúp chúng kiếm ăn tốt hơn và tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường, nhưng thể đột biến lại mất đi khả năng sinh sản. Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, ý nghĩa của đột biến trên là: có lợi cho sinh vật và vô nghĩa với tiến hóa (do chúng không thể sinh sản để duy trì đột biến sang các thế hệ sau)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN