Những câu hỏi liên quan
Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

 

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.


 

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ.


 

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.


 

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 5 2017 lúc 16:43

Giải thích  : Mục III, SGK/162 - 163 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về hoạt động khai thác, chế biến gỗ và lâm sản ở nước ta?

1) Sản phẩm khai thác chủ yếu là gỗ, luồng, nứa.

2) Sản phẩm quan trọng là: gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn, đồ gỗ, gỗ lạng, gỗ dán.

3) Công nghiệp bột giấy và giấy đang được phát triển.

    4) Cả nước chỉ có vài nhà máy cưa xẻ và vài xưởng xẻ gỗ thủ công.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 1 2017 lúc 14:04

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ do

A. có nguồn nguyên liệu phong phú.

B. giao thông thuận tiện

C. gần thị trường tiêu thụ

D. tận dụng nguồn lao động.

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 1 2017 lúc 10:37

Đáp án cần chọn là: A

Tây Nguyên và Bắc  Trung Bộ là 2 vùng có diện tích rừng còn lại lớn nhất ở nước ta.

=> tạo nguồn nguyên liệu phong phú

=> là cơ sở để phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 7 2019 lúc 8:21

Châu Phi là nơi có rất nhiều nguồn khoáng sản giá trị với trữ lượng lớn tuy nhiên công nghiệp châu Phi chậm phát triển, không đáp ứng nhu cầu hiện đại về máy móc và kỹ thuật nên thiên về khai khoáng xuất khẩu. Điều kiện tự nhiên ở châu Phi phù hợp để nhiều loại cây công nghiệp phát triển nên châu Phi phát triển theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu, nhưng cây lương thực lại k phát triển mạnh do khí hậu và diện tích đồng bằng ít trong khi dân số đông, sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu, nên châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, hàng thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.

Bình luận (0)
Phan Trần Bảo  Châu
17 tháng 12 2020 lúc 14:10

cảm ơn bạn nhiều nhé chichbong2007

     MK 2k8 rất vui đc lm quen

Bình luận (0)
Đỗ Gia Ngọc
8 tháng 12 2016 lúc 11:05

- Vì các đồn điền thường thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài.

chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
duyên
26 tháng 12 2016 lúc 19:29

Vì các đồn điền thường thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Linh Diệu
30 tháng 3 2017 lúc 17:52

- Do khí hậu khắc nghiệt ở châu Phi (khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới) nên cây trồng chủ yếu ở Châu Phi là cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, cọ dầu, ca cao... Cây lương thực chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ. Vì vậy Châu Phi phải nhập khẩu số lượng lớn lương thực và xuất khẩu sản lượng cây công nghiệp.

- Châu phi là châu lục có nguồn tài nguyên phong phú như kim cương, dầu mỏ, vàng, chì .... Tuy nhiên nền công nghiệp tại Châu Phi phát triển chậm do thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu,... Vùi vậy nên Châu Phi phải nhập khẩu các thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng và xuất khẩu sản lượng khoáng sản thô.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
30 tháng 3 2017 lúc 17:53

- Do khí hậu khắc nghiệt ở châu Phi (khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới) nên cây trồng chủ yếu ở Châu Phi là cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, cọ dầu, ca cao... Cây lương thực chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ. Vì vậy Châu Phi phải nhập khẩu số lượng lớn lương thực và xuất khẩu sản lượng cây công nghiệp.

- Châu phi là châu lục có nguồn tài nguyên phong phú như kim cương, dầu mỏ, vàng, chì .... Tuy nhiên nền công nghiệp tại Châu Phi phát triển chậm do thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu,... Vùi vậy nên Châu Phi phải nhập khẩu các thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng và xuất khẩu sản lượng khoáng sản thô.

Bình luận (1)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 17:53

- Do khí hậu khắc nghiệt ở châu Phi (khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới) nên cây trồng chủ yếu ở Châu Phi là cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, cọ dầu, ca cao... Cây lương thực chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ. Vì vậy Châu Phi phải nhập khẩu số lượng lớn lương thực và xuất khẩu sản lượng cây công nghiệp.

- Châu phi là châu lục có nguồn tài nguyên phong phú như kim cương, dầu mỏ, vàng, chì .... Tuy nhiên nền công nghiệp tại Châu Phi phát triển chậm do thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu,... Vì vậy nên Châu Phi phải nhập khẩu các thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng và xuất khẩu sản lượng khoáng sản thô.

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa phân bố ở các đô thị lớn chủ yếu do đây là

A. vùng nuôi bò sữa lớn

B. nơi có kĩ thuật nuôi bò sữa phát triển

C. nơi có thị trường tiêu thụ lớn

D. nơi có nhiều lao động có trình độ

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 11 2019 lúc 4:34

Đáp án C

Bình luận (0)
Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa phân bố ở các đô thị lớn chủ yếu do đây là

A. vùng nuôi bò sữa lớn

B. nơi có kĩ thuật nuôi bò sữa phát triển

C. nơi có thị trường tiêu thụ lớn

D. nơi có nhiều lao động có trình độ

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 2 2018 lúc 3:19

Đáp án C

Bình luận (0)
Quỳnh A.R.M.Y BTS Boss
26 tháng 3 lúc 20:53

Do công nghiệp châu Phi chậm phát triển, thiên về khai khoáng xuất khẩu, nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu, nên châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, hàng thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN