Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Biểu thức nào sau đây là đúng khi biến đổi nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kenvin:

A. K = t 0 C - 273

B.  K = t 0 C + 273

C. K = t 0 C + 273 2

D. K = 2 . t 0 C + 273

Vũ Thành Nam
10 tháng 5 2019 lúc 11:41

Đáp án B

Biểu thức biến đổi nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kenvin là: 

Bình luận (0)

Nhà khoa học người Đức gốc Ba Lan đã phát minh ra nhiệt kế thủy ngân nổi tiếng và thang đo độ cồn. Và tất nhiên, nổi tiếng hơn nữa chính là thang đo nhiệt độ mang tên ông. Khi đó, Fahrenheit đã chọn điểm 0 độ là nhiệt độ thấp nhất của mùa đông năm 1708/1709, một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt tại thành phố quê hương ông. Bằng cách sử dụng hỗn hợp nước đá, nước và Amoni clorid (còn gọi là hỗn hợp lạnh), ông đã có thể tạo lại điểm số 0 trên thang đo nhiệt độ của ông.

Thang đo nhiệt độ của ông được xây dựng nhằm tránh được nhiệt độ âm như thường gặp trong thang nhiệt độ Rømer-Skala được dùng trước đó (điểm đóng băng của nước là 7,5 độ, điểm sôi 60 độ, thân nhiệt con người 22,5 độ) trong các hoàn cảnh đời sống hàng ngày. Sau đó ông tiếp tục xác định được các điểm nước tinh khiết đóng băng và thân nhiệt của một người khỏe mạnh. Sau này người ta chuẩn hóa lại các điểm chuẩn này là nước đóng băng ở 32 độ F, sôi ở 212 độ F và thân nhiệt con người là 98,6 độ F.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau:

 

Nhiệt độ sôi

(oC)

Nhiệt độ nóng chảy

(oC)

Độ tan trong nước (g/100ml)

20oC

80oC

X

181,7

43

8,3

 

Y

Phân hủy trước khi sôi

248

23

60

Z

118,2

16,6

¥

¥

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. Phenol, glyxin, axit axetic

B. Glyxin, phenol, axit axetic

C. Phenol, axit axetic, glyxin

D. Axit axetic, glyxin, phenol

Ngô Quang Sinh
9 tháng 3 2019 lúc 4:39

Đáp án A

Phenol, glyxin, axit axetic

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
17 tháng 4 2017 lúc 21:53

Giải bài 177 trang 68 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6Giải bài 177 trang 68 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Nguyễn Hồ Thảo Chi
23 tháng 4 2017 lúc 9:49

Lời giải:

Giải bài 177 trang 68 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6Giải bài 177 trang 68 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
9 tháng 6 2017 lúc 16:13

a) Vì nước sôi ở 1000C nên công thức đổi từ nhiệt độ C sang nhiệt độ F, ta có:

F=95C+32=95.100+32=180+32=212(0F)

Vậy nước sôi ở 212 0F.

b) Từ công thức F=95C+32 suy ra C=59(F−32) .

Do đó 500F tương đương với 59(50−32)=59.18=10 (0C).

c) Hai loại nhiệt kế chỉ cùng một số khi C=95C+32 hay (95−1)C=−32⇔45C=−32.

Suy ra C = -40. Vậy – 400C = – 400F

Bình luận (0)
MinhLe
11 tháng 10 2019 lúc 11:45

Program hotrotinhoc;

var F : longint;

begin

write('Nhap thang do F :'); readln(F);

Write('Nhiet do C=',5/9*(f-32):1:5);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Huy
14 tháng 3 2016 lúc 19:43

Nước sôi ở 100 độ C

9/5=1,8

=>Nước sôi ở: 100.1,8+32=212 độ F

Ủng hộ nhé

(Đây là toán lớp 6 mà)

Bình luận (0)
Đỗ Trọng Tính
14 tháng 3 2016 lúc 19:48

bạn có thể ghi phép tính rõ hơn không

mình k

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN