Những câu hỏi liên quan
alibaba nguyễn
alibaba nguyễn 22 tháng 1 2019 lúc 15:06

\(\Leftrightarrow y\left(3x+2\right)=7x+17-3x^2\)

Dễ thấy \(3x+2\ne0\)

\(\Leftrightarrow y=\frac{7x+17-3x^2}{3x+2}=-x+3+\frac{11}{3x+2}\)

Dể y nguyên thì \(3x+2\)phải là ước nguyên của 11

\(\Rightarrow3x+2=\left\{-11;-1;1;11\right\}\)

Bình luận (0)
Karen Kanorine
Karen Kanorine 3 tháng 1 2020 lúc 14:26

Bạn tham khảo nè 

https://olm.vn/hoi-dap/detail/222735820244.html

Học tốt

Bình luận (0)
Comebacks :)?
Comebacks :)? 3 tháng 1 2020 lúc 19:59

\(x+2y=3xy+3\)

\(x-3xy+2y-3=0\)

\(y\left(2-3x\right)+x-3=0\)

\(-3y\left(2-3x\right)-3x+9=0\)

\(-3y\left(2-3x\right)+2-3x=-7\)

\(\left(2-3x\right)\left(1-3y\right)=-7\)

đến đây dễ rồi bn giải tiếp nha 

Bình luận (0)

a) => 2xy +3x=y+1

=> 2xy+3x-y=1

=> x(2y+3) -  1/2 (2y+3) +3/2 =1

=> (x-1/2)(2y+3)=1-3/2= -1/2

=> (2x-1)(2y+3)=-1

ta có bảng

...........

Bình luận (0)
hỏi đáp
hỏi đáp 14 tháng 3 2020 lúc 20:01

 x ( 2y+ 3)=x+1

=> x(2y+3)-x=1

\(\Rightarrow x\left[\left(2y+3\right)-1\right]\)=1

suy ra 2 TH :

TH1:

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\\left(2y+3\right)-1=1\end{cases}}\)

TH2:

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\\left(2y+3\right)-1=-1\end{cases}}\)

đoạn còn lại dễ nên em tự làm nốt nhé

Bình luận (0)
o0o nhật kiếm o0o
o0o nhật kiếm o0o 14 tháng 3 2020 lúc 20:02

Ta có : 

x(2y+3) = x + 1 

=>x(2y+3) - x =1

=>x(2y+3-1) = 1

=> x(2y-2) = 1 

=> x,2y-2 thuộc ước của 1

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\2y-2=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=1,5\end{cases}}}\)

Bình luận (0)
o0o nhật kiếm o0o
o0o nhật kiếm o0o 14 tháng 3 2020 lúc 20:03

nhầm nha bạn lộn dấu rồi

Bình luận (0)
✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍
✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍ 14 tháng 3 2020 lúc 19:51

Sửa đề: x( 2y + 3) = y+1

Do \(x\left(2y+3\right)=y+1\)

\(\Rightarrow y+1⋮2y+3\)

\(\Rightarrow2y+2⋮2y+3\)

\(\Rightarrow2y+3-1⋮2y+3\)

Vì \(2y+3⋮2y+3\)

\(\Rightarrow-1⋮2y+3\Rightarrow2y+3\inƯ\left(-1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

nếu \(2y+3=-1\Rightarrow2y=-4\Rightarrow y=-2\)

\(\Rightarrow x.\left[2.\left(-2\right)+3\right]=-2+1\)

\(\Rightarrow-x=-1\Rightarrow x=1\)

nếu \(2y+3=1\Rightarrow2y=-2\Rightarrow y=-1\)

\(\Rightarrow x\left[2.\left(-1\right)+3\right]=-1+1\)

\(\Rightarrow x=0\)

Vậy \(x=1;y=-2\)hoặc \(x=0;y=-1\)

hok tốt!!

Bình luận (0)
Hattori Heiji
Hattori Heiji 21 tháng 3 2018 lúc 20:27

x^2y là sao bạn hình như sai ở chỗ đó

Bình luận (0)
Gì Cũng Được
Gì Cũng Được 21 tháng 3 2018 lúc 20:30

đó là (x^2)*y nha

Bình luận (0)
Hattori Heiji
Hattori Heiji 21 tháng 3 2018 lúc 20:36

x^3-x^2.y+2x-y=2

=>x^2(x-y)+(x-y)+(x-2)=0

=>(x^2+1)(x-y)+(x-2)=0

Có x^2+1 >=0 với mọi x

để PT trên bằng 0 thì x-y=0 <=>x=y

Và x-2=0 <=> x=2

Vậy x=y=2 thì Pt đã cho bằng 0 

Sợ không đúng thôi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN