Những câu hỏi liên quan
Kim Jisoo
Kim Jisoo 4 tháng 8 2020 lúc 19:53

Trung trực nha mn

Bình luận (0)
IS
IS 11 tháng 3 2020 lúc 22:21

Giả sử M nằm giữa B and D 

a) tam giác IED có:

\(\hept{\begin{cases}IE=ID=\frac{1}{2}AM\\\widehat{EID}=2.\widehat{BAD}=60^0\end{cases}}\)

=> TAM GIÁC IED là tam giác đều (1)Chứng minh tương tự ta được tam giác IFD là tam giác đều (2).

Từ (1) và (2) suy ra DEIF là hình thoi.

b) Vìtam giác ABC đều nên trực tâm H củng là trọng tâm. Suy ra:AH = 2.HDGọi P là trung điểm của AH=> AP = PH = HD. Suy ra IP, KH thứ tự là đường trung bình của các tam giác AMH và DIP=> MH // IP và KH // IP, 

=> M , K , H thẳng hàng 

c)

Vì tam giac  EDK vuông tại K nên ta có: EF =2.EK = 2. ED.sinKDE =\(\sqrt{3}\).DE do đó EF đạt GTNN

=>DE đạt GTNN => \(DE\perp AB=>M\)trùng zs  D ( Có thể dùng đ.lý pitago để tính EF theo DE ).

d) ta có diện tích DEIF=\(\frac{1}{2}DI.EF\)theo DE

e)e) Tìm quỹ tích của K thông qua quỹ tích của I.

bài này dài lắm . nên gợi ý như thế thôi . cần hỏi chỗ nào ib riêng cho mình ^^

Bình luận (0)
Ta Minh Anh
Ta Minh Anh 11 tháng 8 2015 lúc 8:21

Kẻ IN, DM song song với BC

suy ra IN song song vs DM 

Tam giác EDM có Itrung điểm DE và IN song song vs DM

suy ra In là đương trung binh của tam giác EDM

suy ra N là trung điểm Em

ta có DM song song với BC suy ra DMCB là hình thang 

Mà góc ABC =ACB

nên DMCB là hình thang cân

suy ra  DB =MC

ta lại có DB=AE

suy ra MC =AE

suy ra AE+EN=CM+MN

vậy AN=NC

VẬY N là trung điểm AC

Tam giác ACK có N là trung điểm AC và IN song song với BC

suy ra IN là đường trung bình tam giác AKB 

suy ra I la trung điểm AK 

tứ giác ADKE có I là trung điểm DE và I trung điểm AK

nêm ADKE là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

 

Bình luận (0)
pham thanh dat
pham thanh dat 23 tháng 1 2018 lúc 21:41

cũng được

Bình luận (0)
êfe
êfe 27 tháng 7 2018 lúc 10:53

làm bài 2 đi

Bình luận (0)
Trương Võ Hà Nhi
Trương Võ Hà Nhi 14 tháng 10 2017 lúc 21:53

chắc bạn xem bộ đó rồi

Bình luận (0)
kaneki_ken
kaneki_ken 14 tháng 10 2017 lúc 22:23

ý bạn là j

Bình luận (0)