Những câu hỏi liên quan
Pham Trong Bach

Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của SA, N là hình chiếu vuông góc của A lên SO. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 6 tháng 1 2019 lúc 12:10

ĐÁP ÁN: C

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a 2  và SA=SB=SC=SD=2a. Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên AC, H là hình chiếu vuông góc của K trên SA. Tính cosin góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (BKH).

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 5 tháng 11 2018 lúc 16:46

Chọn đáp án A

+ Ta có

nên K là trọng tâm của tam giác BCD

+ Ta dễ dàng chứng minh được SH  ⊥ (BKH) ⇒ SB, (BKH) = SBH

Bình luận (0)
Ngô Thị Cẩm Tú
Ngô Thị Cẩm Tú 26 tháng 10 2016 lúc 12:29

xin lỗi mình chép thiếu đề H là trung điểm AB và SH bằng a và vuông góc với đáy

 

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với A B = a 2 ; B C = a và S A = S B = S C = S D = 2 a . Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên AC, H là hình chiếu vuông góc của K trên SA. Tính cosin góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (BKH).

A.  7 4

B. 1 3

D. 8 5

D. 2 3

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 20 tháng 6 2018 lúc 2:27

Chọn A.

Phương pháp:

Cách giải:

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H,K  lần lượt là hình chiếu của A lên SC,SD Khẳng đinh nào sau đây đúng?

A. A H ⊥ S C D

B. B D ⊥ S A C

C. A K ⊥ S C D

D. B C ⊥ S A C

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 17 tháng 9 2017 lúc 13:59

Đáp án C

A K ⊥ S D C D ⊥ A K C D ⊥ S A D ⇒ A K ⊥ S C D

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với  và A B = α 2   ;   B C = α   và S A = S B = S C = S D = 2 α . Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên AC, H là hình chiếu vuông góc của K trên SA. Tính cosin góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (BKH).

Cao Minh Tâm
Cao Minh Tâm 28 tháng 12 2017 lúc 15:24

Chọn A

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên Hôm kia lúc 21:20

Đề bài sai rồi bạn

Muốn HK song song BD thì H, K phải là hình chiếu của A lên SB và SD

Bình luận (1)