Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ không khí

Vũ Thành Nam
14 tháng 7 2019 lúc 13:20

Vì :

     + Nước dãn nở vì nhiệt một cách rất đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 4oC thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 4oC trở lên nước mới nở ra. Chính sự dãn nở không đều đó nên người ta không chế tạo nhiệt kế nước.

     + Nhiệt độ đông đặc của rượu rất thấp và nhiệt độ của khí quyến thường không xuống thấp hơn nhiệt độ này.

Bình luận (0)
qwerty
4 tháng 4 2016 lúc 7:18

Thuỷ ngân và rượu quỳ có cùng chất lượng như nhau nhưng, nếu tăng nhiệt độ chúng lên 10 độ C thì nhiệt lượng mà rượu hấp thụ sẽ lớn hơn thuỷ ngân tới 20 lần. Khi đo nhiệt độ không khí hay nhiẹt độ của nước, người ta thường dùng nhiệt kế rượu. Rượu và thuỷ ngân có những đặc tính rất khác nhau.Rượu là loại chịu lạnh giỏi, phải đến nhiệt độ âm 177 độ C nó mới đông đặc thành thể rắn. Trong khi đó,thuỷ ngân chuyển thành thể rắn ở nhiệt độ âm 31 độ C. Ở những vùng giá rét, mùa đông có khi nhiệt độ xuống tới âm 4000 độ C, người ta thường phải dùng nhiệt kế rượu. Tuy nhiên, thuỷ ngân lại có những ưu điểm riêng của nó. Thuỷ ngân chịu nóng rất tốt. Độ sôi của nó là 356,72 độ C, nên trong trường hợp phải đo nhiệt độ cao thì thuỷ ngân chiếm ưu thế hơn nhiều.

Bình luận (0)
Trương Lê Khanh
5 tháng 4 2016 lúc 9:35

vì rượu đông đặc ở nhiệt độ rất thấp(117) mà ở một số nước hàn đới có nhiệt độ thấp nên người ta phải dùng rượu

Bình luận (0)
Anh Duc Mai
27 tháng 4 2016 lúc 20:32

Vì một số nơi nhiệt độ thấp hơn hoặc bằng nhiệt độ đông đặc của nước nên nước bị đông lại, không đo được, hơn nữa nước giãn nở không đếu và lại trong suốt, rất khó nhìn

Bình luận (0)
Nguyễn Tâm Như
3 tháng 5 2016 lúc 9:51

Vì rượu có sự giãn nở vì nhiệt nhiều hơn nước nên được dùng làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí

Bình luận (0)
Đoàn Thị Linh Chi
3 tháng 5 2016 lúc 9:53

Tại vì rượu có sự giãn nở vì nhiệt nhiều hơn nước nên được dùng làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. 

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Minh Tú
3 tháng 5 2016 lúc 11:42

Vì rượu co sự dãn nở vì nhiệt nhiều hơn nc nên đc dùng lm nhiệt kế đo nhiệt độ ko khí

Bình luận (0)
nguyen ngoc minh thy
11 tháng 4 2016 lúc 11:05

Người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ không khí vì nhiệt độ đông đặc của rượu thấp (-117 độ c còn của nước là 0 độ c) nhiệt độ không khí không thể thấp hơn nhiệt độ này.

Các bạn tham khảo đi. Chúc các bạn học tốt.hihi

Bình luận (4)
Trần Hoàng Sơn
8 tháng 4 2016 lúc 10:05

Vì rượu có nhiệt độ đông đặc rất nhỏ. Nếu dùng nước thì sẽ ko đo đc nhiệt độ nhỏ hơn 00C, do nước đóng băng ở 00C.

Bình luận (0)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
6 tháng 4 2017 lúc 20:42

Vì rượu nở vì nhiệt nhiều hơn nước mà nhiệt độ của không khí là 0°C, nhiệt độ của rượu là -100°C và thích ứng hơn nước. Còn nước có sự dãn nở vì nhiệt không đều nên khi nhiệt độ không khí dưới 0°C thì thể tích của nước sẽ tăng, nước sẽ đông đặc lại dẫn đến làm vỡ nhiệt kế.

Bình luận (0)

Vì nhiệt độ đông đặc của rượu rất thấp và nhiệt độ của khí quyến thường không xuống thấp hơn nhiệt độ này.

Bình luận (0)
ʟɪʟɪ
3 tháng 5 lúc 20:58

Đo nhiệt độ của không khí ở nơi thấp hơn 0 độ C mà nước đông đặc ở 0 độ C nên không thể dùng nhiệt kế nước để đo nhiệt độ không khí được . Phải dùng nhiệt kế mà chất làm nhiệt kế không đông đặc ở nhiệt độ không khí có thể đạt tới .Rượu đông đặc ở - 177 độ C nên được chọn làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí.

Bình luận (0)
Hoàng Nguyễn
3 tháng 5 lúc 20:59

Vì nhiệt độ đông đặc của rượu rất thấp và nhiệt độ của khí quyến thường không xuống thấp hơn nhiệt độ này.

Bình luận (0)
Pikachu
17 tháng 5 2016 lúc 9:05

Đo nhiệt độ của không khí ở nơi thấp hơn 0 độ C mà nước đông đặc ở 0 độ C nên không thể dùng nhiệt kế nước để đo nhiệt độ không khí được . Phải dùng nhiệt kế mà chất làm nhiệt kế không đông đặc ở nhiệt độ không khí có thể đạt tới .Rượu đông đặc ở - 177 độ C nên được chọn làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí.

Bình luận (0)
Phương An
17 tháng 5 2016 lúc 9:11

Vì nhiệt độ đông đặc của nước là 00C nên không thể đo được nhiệt độ âm. Còn rượu có nhiệt độ đông đặc rất thấp là -1170C nên được dùng làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí.

Chúc bạn học tốtok

Bình luận (0)
nguyen pham my anh
17 tháng 5 2016 lúc 20:38

Vì nhiệt độ đông đặc  của rượu rất thấp và nhiệt độ khí quyển không thể xuống thấp hơn  nhiệt độ này

Bình luận (0)
HỒ PHẠM ÁI THƯ
12 tháng 4 2019 lúc 18:56

1. Vì để ngoài nắng ruột xe sẽ nở vì nhiệt nên dẫn đến hiện tượng bị xì hoặc bể lốp xe

2. Vì rượi có nhiệt độ đông đặc là -117 độ c ,

còn nước là 0 độ c chinh vì vậy nên nếu lấy nước để làm nhiệt kế thì nó sẽ ko đo đc nhiệt thấp hơn 0 độ c,

nhưng rượi lại có thể đo được nhiệt độ dưới 0 độ c

Bình luận (0)
❤P͟͟.T͟͟↭2K͟͟7➻❥
12 tháng 4 2019 lúc 18:56

1)Khi trời nắng, nhiệt độ tăng cao, không khí được bơm ở trong bánh xe nở ra nhiều hơn so với lốp xe . Vì lốp xe ngăn cản không cho nó nở ra nên đã gây ra một lực mạnh vào lốp xe và làm cho lốp xe có thể bị vỡ ra, rất nguy hiểm nên không để xe đạp ngoài nắng.

2)người ta dùng nước mà không phải sử dụng rượu để chế tạo nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí vì nhiệt độ của rượu thấp là \(-177^oC\)mà của nước là \(0^oC\).Mà nhiệt độ không khí không khí không thể thấp hơn \(0^oC\)nên không sử dụng rượu để đo nhiệt độ không khí.

Đây là bài làm của mk 

Chúc bn học tốt !

Bình luận (0)
❤P͟͟.T͟͟↭2K͟͟7➻❥
14 tháng 4 2019 lúc 16:40

mk trả lời lại:

1)Khi trời nắng , nhiệt độ tăng cao , không khí bơm trong bánh xe nở ra rât nhiều so với lốp xe. Vì lốp xe ngăn cản không cho nó nở ra , nó tác dụng một lực mạnh vào lốp xe và làm cho lốp xe có thể bị vỡ ra , rất nguy hiểm nên không nên để xe đạp ngoài nắng.

2)Vì rượu nở vì nhiệt nhiều hơn nước và thích ứng hơn nước(có nhiệt độ đông đặc là \(-177^oC\))cho nên khi đo nhiệt độ sẽ KHÔNG dẫn đến VỠ nhiệt kế. Còn nước có sự dãn nở vì nhiệt ko đều(có nhiệt độ đông đặc là \(0^oC\)), nên khi nhiệt độ ko khí dưới 0°C thì thể tích của nước sẽ tăng, nước sẽ đông đặc lại sẽ dẫn đến làm vỡ nhiệt kế.Do đó người ta dùng rượu để làm nhiệt kế đo không khí.

(BN GHI ĐỀ CỦA CÂU 2 SAI RÙI, DÙNG RƯỢU CHỨ KO DÙNG NƯỚC ĐÂU)

Chúc bn hk tốt! 

do cái 2 mk đọc sai đề.

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:22

Vì nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt kế rượu có giới hạn đo thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

Bình luận (0)
Ái Nữ
11 tháng 5 2017 lúc 21:04

-vì giới hạn đo của nhiệt kế rượu là 78 độ C , mà trong khi đó hơi nước đang sôi là 100 độ C

Bình luận (0)
Bùi Mai Phương
14 tháng 5 2017 lúc 14:25

Bơỉ vì nhiệt độ lớn nhất trên nhiệt kế rươu là 78oC

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
4 tháng 5 2016 lúc 15:04

Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Tâm Như
4 tháng 5 2016 lúc 15:08

Bởi vì rượu sôi ở khoảng 80 độ mà nước sôi thi 100 độ và do trong lúc sôi đó nhiệt độ không tăng nên thể tích của rượu cũng không tăng lên được nên ta không thể xác định nhiệt độ của nước đang sôi. Còn đối với thủy ngân thì nhiệt độ sôi của nó cao hơn 100 độ nên ta có thể xác định được nhiệt độ cần đo

Bình luận (0)
Đạt Đạt
20 tháng 4 2017 lúc 21:30

vì sự nở vì nhiệt của rượu chậm hơn nước

Bình luận (0)
qwerty
29 tháng 3 2016 lúc 18:50

Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

 

Bình luận (0)
Quyền Trần Hồng
29 tháng 3 2016 lúc 20:30

Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước,còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước

 

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
11 tháng 8 2017 lúc 9:32

Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN