Những câu hỏi liên quan
Lê Nguyên Hạo
31 tháng 7 2016 lúc 17:44

vs lại cho em hỏi thầy Phynit là sao cô violet hôm nay k on

Bình luận (3)
Mina Park
31 tháng 7 2016 lúc 17:29

Bài đó có 2 câu trả lời là của Jung Eunmi và Nguyễn Trần Hà Anh... E thấy là của Jung Eunmi đúng vì câu trả lời của nguyễn trần hà anh thì e thấy bạn ấy k tính khối lượng dung dịch axit để  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào tính khối lượng sau phản ứng ạ.. Thày xem xét lại nhé!

Bình luận (2)
Công Chúa Hoa Hồng
31 tháng 7 2016 lúc 17:56
Bình luận (3)
Pham Trong Bach

Một đề kiểm tra trắc nghiệm 45 phút môn Tiếng Anh của lớp 10 là một đề gồm 25 câu hỏi độc lập, mỗi câu có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm, câu trả lời sai không được điểm. Bạn Bình vì học kém môn Tiếng Anh nên làm bài theo cách chọn ngẫu nhiên câu trả lời cho tất cả 25 câu. Gọi A là biến cố “Bình làm đúng k câu”, biết xác suất của biến cố A đạt giá trị lớn nhất. Tính k

A. 5

B. 1

C. 25

D. 6

Cao Minh Tâm
22 tháng 3 2019 lúc 3:13

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Một đề thi môn Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó có đúng một phương án là đáp án. Học sinh chọn đúng đáp án được 0,2 điểm, chọn sai đáp án không được điểm. Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời của tất cả 50 câu hỏi, xác suất để học sinh đó được 5,0 điểm bằng

A.  1 2

B.  A 50 25 . A 3 1 25 A 4 1 50

C.  1 16

D. C 50 25 . C 3 1 25 C 4 1 50

Cao Minh Tâm
28 tháng 1 2018 lúc 1:59

Chọn đáp án D

Số phần tử không gian mẫu: 

Gọi A là biến cố học sinh chỉ chọn đúng đáp án của 25 câu hỏi

Bình luận (0)
Phạm Hà Vy
27 tháng 3 2016 lúc 21:38

ai thấy đúng k

Bình luận (0)
Phạm Hà Vy
28 tháng 3 2016 lúc 6:12

như câu hỏi này mk gửi, có bạn đang đc duyệt thì vẫn có dòng chữ " Ẩn câu trả lời " đó thôi. Chắc là các bạn khác khi thấy dòng chữ này thì sao chép bài ra vở rồi " Ẩn câu trả lời"lun 

Bình luận (0)
Lương Mỹ An
25 tháng 1 lúc 19:56

Mình cũng đồng tình

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Trong một cuộc thi đố vui, ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người dự thi chọn đáp án đúng sẽ được 5 điểm, chọn đáp án sai sẽ bị trừ 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển Ban tổ chức tăng cho mỗi người thi 10 điểm và quy định người nào có tổng số điểm từ 40 trở lên mới được dự thi ở vòng tiếp theo. Hỏi người dự thi phải trả lời chính xác bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau?

Cao Minh Tâm
16 tháng 8 2018 lúc 17:32

Gọi x là số câu trả lời đúng (0 ≤ x ≤ 10, x ∈ N)

Số câu trả lời sai: 10 – x

Trả lời đúng x câu được 5x (điểm), trả lời sai 10 –x (câu) bị trừ (10- x) điểm.

Do đó, sau khi trả lời 10 câu thì người dự thi sẽ có: 5x – (10 – x) + 10

Để được dự thi tiếp vòng sau thì

Giải bài 44 trang 54 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy người dự thi phải trả lời chính xác ít nhất 7 câu hỏi thì mới được dự thi ở vòng sau.

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Một đề thi môn Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có đúng một phương án là đáp án. Học sinh chọn đúng đáp án được 0,2 điểm, chọn sai đáp án không được điểm. Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời của tất cả 50 câu hỏi, xác suất để học sinh đó được 5,0 điểm bằng:

A.  1 2

 B.  A 50 25 . ( A 3 1 ) 25 ( A 4 1 ) 50

C.  1 16

D.  C 50 25 . ( C 3 1 ) 25 ( C 4 1 ) 50

Cao Minh Tâm
6 tháng 1 2017 lúc 6:54

Bình luận (0)
Quang Duy
22 tháng 4 2017 lúc 12:34

Gọi x là số câu trả lời đúng

Số câu trả lời sai: 10 – x

Sau khi trả lời 10 câu thì người dự thi sẽ có: 5x – (10 – x) + 10

Để được dự thi tiếp vòng sau thì

5x – (10 – x ) +10 ≥ 40

⇔ 5x - 10 + x + 10 ≥ 40

⇔6x ≥ 40

⇔ x ≥\(\dfrac{20}{3}\) Vì x là số nguyên dương nhỏ hơn hay bằng 10 nên 203≤x≤10203≤x≤10

Vậy người dự thi phải trả lời chính xác ít nhất 7 câu hỏi thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau.Bình luận (0)
Lê Thị Anh Thư
3 tháng 4 2016 lúc 15:56

Gọi x là số câu hỏi được trả lời đúng ở vòng sơ tuyển (x nguyên dương)
Số câu hỏi trả lời sai: 10 – x
Số điểm người dự thi đạt được: 10 + 5x – (10 -x)
Người dự thi muốn thi tiếp vòng sau thì 10 + 5x – (10 -x) ≥ 40
⇔ 6x ≥ 40 ⇔ x ≥ 20/3. Do x nguyên dương nên x ∈ {7;8;9;10}

Bình luận (0)
Pham Trong Bach

Bài toán có hai mươi câu, mối câu có đáp án đúng được 0,5 điểm, còn sai thì ko có điểm nào. Phòng thi của em có 23 bạn. hỏi có ít nhất bao nhiêu bạn có điểm số bằng nhau?

Cao Minh Tâm
2 tháng 9 2018 lúc 5:05

Có 21 người có thể nhận các điểm: 0 điểm, nửa điểm, 1 điểm, điểm rưỡi, 2 điểm, 2 điểm rưỡi, ... , 10 điểm.

Còn lại 2 người, có thể mỗi người này có số điểm bằng 1 trong các số điểm vừa nêu ở trên.

Kết quả là, ít nhất 2 người có điểm số bằng nhau.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN