Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Hoàng Nguyễn
5 tháng 5 lúc 9:30

a/ Số học sinh hâm mộ nhóm BTS là:

400 . 25% = 100 học sinh

Số học sinh hâm mộ nhóm Twice là:

100 . 4/5 = 80 học sinh

Số học sinh hâm mộ nhóm Blackpink là:

400 - 100 - 80 = 220 học sinh

Bình luận (0)
Alice
5 tháng 5 lúc 9:43

a) Số học sinh hâm mộ nhóm BTS là:

        400. 25%= 400.\(\dfrac{1}{4}\)=100 (học sinh)

    Số học sinh hâm mộ Twice là:

        100.\(\dfrac{4}{5}\)=80 (học sinh)

    Số học sinh hâm mộ Blackpink là:

        400-100-80=220 (học sinh)

b) Số học sinh hâm mộ Blackpink tăng là:

        220.10%=220.\(\dfrac{1}{10}\)=22 ( học sinh )

     Số học sinh năm nay nhóm Blackpink được là:

         220+22=242 (học sinh)

Bình luận (3)
Hoàng Nguyễn
5 tháng 5 lúc 13:58

b/ Số học sinh hâm mộ nhóm Blackpink năm ngoái là:

220 . (100% - 10%) = 198 học sinh

Bình luận (0)

Giải:

Gọi tổng số cây là x (cây) ; (x ∈ N*)

Ta có:

Đợt 1: 1/3x

Đợt 2: (x-1/3x).3/7=2/7x

Đợt 3: 160 cây

Theo đề bài ta có:

1/3x+2/7x+160=x

1/3x+2/7x-x     =-160

x.(1/3+2/7-1)   =-160

x.-8/21            =-160

     x                =-160:-8/21

     x                =420

Vậy tổng số cây mà đội công nhân đó phải trồng là 420 cây.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)

Giải:

5 h/s chiếm số phần là:

         1/3-2/9=1/9 (phần)

Số h/s cả lớp là:

        5:1/9=45 (h/s)

Số h/s giỏi là:

       45.1/3=15 (h/s)

mk chỉ tính đc đến đây thôi tại vì đề bài ko cho số h/s tb cuối năm!

Bình luận (2)

Giải:

5 h/s tương ứng với số phần cả lớp là:

         1/3-2/9=1/9 (phần)

Số h/s của lớp 6A là:

         5:1/9=45 (h/s)

Số h/s giỏi của lớp 6A là:

         45.1/3=15 (h/s)

Tổng số h/s tb và khá cuối năm là:

         45-15=30 (h/s)

Tổng số h/s tb và khá cuối năm tương ứng vs số phần cả lớp là:

          1-1/3=2/3 (phần)

Số h/s tb của lớp 6A là:

          30:5.2=12 (h/s)

Số h/s khá của lớp 6A là: 

          30-12=18 (h/s)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)
Sana
2 tháng 5 lúc 9:11

Giúp mik với 

Bình luận (0)
hữu nguyễn
1 tháng 5 lúc 14:10

đề bài sai r bạn ơi

Bình luận (0)

sai đề bài rồi tính số trang ko ra số tự nhiên

Bình luận (0)
BLACKPINK - LaLiSa
23 tháng 4 lúc 19:16

viết p/s như nào vậy bạn

Bình luận (1)
🔥💖Kin👽
22 tháng 4 lúc 12:18

BT1:

ngày thứ 1:
60.1/3=20(trang)
ngày thứ 2:
60.3/5=36(trang)
ngày thứ 3:
60-(20+36)=4(trang)

BT2:

1 giờ vòi 1 chảy được: 1:6=1616(bể)

1 giờ vòi 2 chảy được: 1:8=1818(bể)

1 giờ cả 2 vòi chảy được: 16+18=72416+18=724(bể)

11212giờ=3232 giờ

2 vòi cùng chảy 3232 giờ thì được số phần bể là:

724⋅32=716(bể)724⋅32=716(bể)

Vậy...

 

Bình luận (0)
Trần Thị Khánh Linh
22 tháng 4 lúc 12:40

BT1: Giải

Số trang bạn Nga đọc trong ngày 1 là: 60.\(\dfrac{1}{3}\)=20 (trang)

Số trang bạn Nga đọc trong ngày 2 là:\(\left(60-20\right).\dfrac{3}{5}=24\left(trang\right)\)

Số trang bạn Nga đọc trong ngày 3 là:60- (20+24)= 16 (trang)

          Vậy ngày thứ 3 bạn Nga đọc được 16 trang.

 

Bình luận (0)
I don
22 tháng 4 lúc 12:44

BT1:

ngày thứ 1:
60.1/3=20(trang)
ngày thứ 2:
60.3/5=36(trang)
ngày thứ 3:
60-(20+36)=4(trang)

BT2:

1 giờ vòi 1 chảy được: 1:6=(bể)

1 giờ vòi 2 chảy được: 1:8=1818(bể)

1 giờ cả 2 vòi chảy được: 16+18=72416+18=724(bể)

11212giờ=3232 giờ

2 vòi cùng chảy 3232 giờ thì được số phần bể là:

724⋅32=716(bể)724⋅32=716(bể

Bình luận (0)
Hoàng Minh Hiếu
22 tháng 4 lúc 6:44

1/3.(-3) + 2/5. (-1)

= -3/3 + -2/5

=-1+2/5

=-5/5 + 2/5

=7/5

Bình luận (0)

Số hs khối 6 là :

1008 . 5/14 = 360 (hs)

Số hs nữ của khối 6 là :

360 . 2/5 = 144 (hs)

Số hs nam của khối 6 là :

360 - 144 = 216 (hs)

 

Bình luận (0)

Giải:

Số học sinh khối 6 của trường là:

      1008.5/14=360 (học sinh)

Số học sinh nữ của khối 6 là:

      360.2/5=144 (học sinh)

Số học sinh nam của khối 6 là:

      360-144=216 (học sinh)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Số công việc ngày thứ ba phải làm là :
1 - 5/9 - 1/4 = 7/36 ( công việc )
Đoạn đường cần sửa dài là :
7 : 7/36 = 36 ( m )

Đ/S :36m

Bình luận (0)

ek cho mk hỏi nek ngày 2 sửa đc 1/4 đoạn đường còn lại hay 1/4 đoạn đường vậy?

Bình luận (2)

Giải:

Số sửa đc ngày thứ 3 phải làm là:

        1-5/9-1/4=7/36 (phần)

Đoạn đường dài số mét là:

        7:7/36=36(m)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN