Tiến hóa nhỏ - Tiến hóa lớn - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Một số loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân là :

2 câu trả lời

Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của tiến hóa lớn là : 

2 câu trả lời

Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá sinh học là : 

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.