Tiên để Ơ - clit về đường thẳng song song

Hoàng Bắc
22 tháng 12 2020 lúc 20:39

khocroi GGiúp mik vs ạ, mai nộp òi! Huhu

 

Bình luận (0)
Giakhun Gg
14 tháng 11 2020 lúc 15:41

Hình nè

Bình luận (0)
aomike
Trung sĩ -
4 tháng 10 2020 lúc 20:30

\(\frac{3^6.3^6.5^4-3^{13}.5^{13}.5^{-9}}{3^{12}.5^6+3^{12}.5^6}=\frac{3^{12}.5^4-3^{13}.5^7}{2.3^{12}.5^6}\) \(=\frac{3^{12}.5^4.\left(1-5^3\right)}{3^{12}.5^6.2}=\frac{-124}{5^2.2}=\frac{-62}{25}\) =2,48

Bình luận (0)
Trúc Giang
Thượng tá -
26 tháng 8 2020 lúc 8:04

Banj ghi tên đầy đủ hộ tớ! Trên hình có "quá trời" góc A thì biết góc A nào để mà giải đây bạn :))

Bình luận (0)
Phúc Phan
26 tháng 8 2020 lúc 8:08

góc A lớn bạn ơi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN