Tia phân giác của góc

namynguyen
namynguyen 22 tháng 9 2020 lúc 21:02

mik cũng đang định hỏi bài này nèhiha

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 7 tháng 8 2020 lúc 9:21
https://i.imgur.com/74ULoXu.jpg
Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 29 tháng 7 2020 lúc 15:50

a) Vì góc xOy và góc yOt là 2 góc kề bù nên:

\(\widehat{xOy}+\widehat{yOt}=180^0\)

\(\Rightarrow\widehat{yOt}=180^0-\widehat{xOy}=180^0-40^0=140^0\)

Vì Om là tia phân giác của góc yOt nên:

\(\widehat{yOm}=\widehat{mOt}=\frac{\widehat{yOt}}{2}=\frac{140^0}{2}=70^0\)

Ta có: \(\widehat{xOy}+\widehat{yOm}=\widehat{xOm}\)

\(\Rightarrow40^0+70^0=\widehat{xOm}\)

\(\Rightarrow110^0=\widehat{xOm}\)

Hay: \(\widehat{xOm}=110^0\)

b) Ta có: \(\widehat{xOn}+\widehat{xOm}=\widehat{nOm}\)

\(\Rightarrow70^0+110^0=\widehat{nOm}\)

\(\Rightarrow180^0=\widehat{nOm}\)

Hay: \(\widehat{nOm}=180^0\)

=> On và Om là 2 tia đối nhau

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 7 tháng 7 2020 lúc 16:35

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(40^0< 70^0\right)\) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

b) Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên:

\(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

\(\Rightarrow40^0+\widehat{yOz}=70^0\)

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=70^0-40^0=30^0\)

c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có \(\widehat{xOz}< \widehat{xOt}\left(70^0< 100^0\right)\) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Ot

\(\Rightarrow\widehat{xOz}+\widehat{zOt}=\widehat{xOt}\)

\(\Rightarrow70^0+\widehat{zOt}=100^0\)

\(\Rightarrow\widehat{zOt}=100^0-70^0=30^0\)

Ta có: Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Ot (cmt)

Lại có: Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz (cmt)

=> Oz nằm giữa Ot và Oy

Ta có:

+) Oz nằm giữa Ot và Oy

+) \(\widehat{yOz}=\widehat{zOt}\left(=30^0\right)\)

=> Oz là phân giác của góc tOy

Bình luận (0)
Phamm Ngocc Maii
Phamm Ngocc Maii 25 tháng 6 2020 lúc 21:58

đề là sao bạn ? mình chưa hiểu lắm ( đề sai or mình ngu )

Bình luận (0)
Phamm Ngocc Maii
Phamm Ngocc Maii 25 tháng 6 2020 lúc 22:05

O x y z

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có : xOy < xOz ( vì 700<1400)

⇒ Tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và Ox (1)

b) Theo (1) ta có :

xOy + yOz = xOz

⇒ 700 + yOz = 1400

⇒ yOz = 1400-700=700

c) Có : yOz = 700 ; xOy = 700

⇒ yOz = xOy (2)

Từ (1) và (2) ⇒ Oy là tia phân giác của xOy

Bình luận (0)
Quan Ha Anh
Quan Ha Anh 25 tháng 6 2020 lúc 20:37

Tôi có một câu hỏi cho ứng dụng học 24.vn của các bạn không biết hết các câu hỏi trong vở bài tập Ngữ văn lớp 6 bài tập Toán lớp 6 các bạn có thể giải được không Hãy trả lời câu hỏi của tôi nhé

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN