Thuỷ sản

Bé Vịt
5 tháng 4 lúc 5:03

- Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nc và giống nuôi
- Cung cấp thực phẩm tươi sạch
- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào nuôi thủy sản

Bình luận (0)

Để tăng năng lượng thức ăn cho tôm, cá chúng ta phải: Bón phân hữu cơ và vô cơ một cách hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các sinh vật phù du phát triển, trên cơ sở đó các động vật, thực vật thủy sinh phát triển làm mồi cho tôm, cá thêm phong phú. Tôm, cá sẽ chóng lớn cho năng suất cao.

Chúc bạn học tốt!
#Rin.

Bình luận (0)

Chọn lọc hàng loạt:

-Ưu điểm:Đơn giản, dễ làm, thời gian ngắn, không cần đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, hiệu quản chọn lọc khá cao

-Nhược điểm: chỉ căn cứ vào kiểu hình không kiểm tra được đặc tính di truyền của giống.

Kiểm tra năng suất:

-Ưu điểm: kiểm tra được đặc tính di truyền của giống.

-Nhược điểm: thời gian lâu,cần trình độ kĩ thuật cao, chọn lọc được số lượng vật nuôi ít trong 1 lần.

Chúc bạn học tốt!
#Rin.

Bình luận (0)
Nhi Trần
12 tháng 5 2020 lúc 20:42

Vì khi tôm, cá bị bệnh việc chữa trị là rất khó khăn và tốn kém nên ta cần phòng bằng cách cho dùng thuốc trước mùa phát sinh bệnh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN