Thu thập số liệu, tần số

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 12 2020 lúc 13:18

Xét ΔCAM vuông tại M và ΔCBM vuông tại M có

CM chung

MA=MB(M là trung điểm của AB)

Do đó: ΔCAM=ΔCBM(hai cạnh góc vuông)

\(\widehat{ACM}=\widehat{BCM}\)(Hai góc tương ứng)

mà tia CM nằm giữa hai tia CA,CB

nên CM là tia phân giác của \(\widehat{ACB}\)(đpcm)

Bình luận (1)
Moon Anhs
Moon Anhs 24 tháng 11 2020 lúc 20:54

( x + 3)3 = 64000 ⇔ ( x + 3)3 = 403 ⇔ x + 3 = 40 ⇔ x = 37

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 10 2020 lúc 8:17

1) Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{c}+1=\frac{b}{d}+1\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+c}{c}=\frac{b+d}{d}\)(đpcm)

2) Để \(\frac{2a+3b}{2a-3b}=\frac{2c+3d}{2c-3d}\) thì \(\frac{2a+3b}{2c+3d}=\frac{2a-3b}{2c-3d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2a}{2c}=\frac{3b}{3d}=\frac{2a}{2c}=\frac{3b}{3d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

hay \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)(đpcm)

3) Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=bk\\c=dk\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(\frac{ab}{cd}=\frac{bk\cdot b}{dk\cdot d}=\frac{b^2k}{d^2k}=\frac{b^2}{d^2}\)(1)

Ta có: \(\frac{a^2-b^2}{c^2-d^2}\)

\(=\frac{k^2\cdot b^2-b^2}{k^2\cdot d^2-d^2}=\frac{b^2\left(k^2-1\right)}{d^2\left(k^2-1\right)}=\frac{b^2}{d^2}\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{ab}{cd}=\frac{a^2-b^2}{c^2-d^2}\)

4) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a=bk\\c=dk\end{matrix}\right.\)

nên \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{b^2\cdot k^2+b^2}{d^2\cdot k^2+d^2}=\frac{b^2\left(k^2+1\right)}{d^2\left(k^2+1\right)}=\frac{b^2}{d^2}\)(3)

Ta có: \(\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^2\)

\(=\left(\frac{bk+b}{dk+d}\right)^2\)

\(=\left(\frac{b\left(k+1\right)}{d\left(k+1\right)}\right)^2\)

\(=\left(\frac{b}{d}\right)^2=\frac{b^2}{d^2}\)(4)

Từ (3) và (4) suy ra \(\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^2=\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}\)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 13 tháng 10 2020 lúc 21:43

Thế cũng hỏi , rảnh thế

Quy đồng lên

Ta có \(\frac{-36}{23}\)\(\frac{-23}{16}\);=\(\frac{-828}{529}\)\(\frac{-576}{529}\)

\(\frac{-828}{529}\)<\(\frac{-576}{529}\)

nên \(\frac{-23}{16}\)>\(-\frac{36}{23}\)

Bình luận (0)
nguyen huu hai dang
nguyen huu hai dang 14 tháng 10 2020 lúc 21:24

\(\frac{x}{10}\)^2019+(0,1)^2019=\(\frac{1}{10}\)^2019 \(\frac{x}{10}\)^2019 =(0,1)^2019-(0,1)^2019 \(\frac{x}{10}\)^2019 =0 \(\frac{x}{10}\)^2019 =0^2019 \(\frac{x}{10}\) =0 x =0

Bình luận (0)
nguyen huu hai dang
nguyen huu hai dang 19 tháng 10 2020 lúc 20:58

nguoi khach do co so gam vang la:31,1034768.5,4=167,9587747(g) so tien du khach do ban dc la: 167,9587747.1 100 000\(\approx\)184 754 652 (dong)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN