Bài 44. Thấu kính phân kì

Bình luận (0)
Linh Linh
18 tháng 4 lúc 12:31

F F' A B A' B' O

b. Ảnh A'B' là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

Bình luận (0)
huong le
13 tháng 4 lúc 20:37

a) Hình bạn tự vẽ nha

b) Tóm tắt:

AB= 15cm

AO=30cm

OF=OF'=45cm

____________

A'O=? ; A'B'=?

                                          Giải

ΔA'B'O ∼ΔABO (g.g)

\(\dfrac{A'B'}{AB}\)=\(\dfrac{A'O}{AO}\) (1)

ΔA'B'F'∼ΔOIF'

\(\dfrac{A'B'}{OI}\)=\(\dfrac{A'F'}{OF'}\)

mà OI=AB ;A'F'=OF'-A'O

\(\dfrac{A'B'}{AB}\)=\(\dfrac{OF'-A'O}{OF'}\) (2)

Từ (1) (2) ⇒\(\dfrac{A'O}{AO}\)=\(\dfrac{OF'-A'O}{OF'}\)

                ⇒\(\dfrac{A'O}{30}\)=\(\dfrac{45-A'O}{45}\)

                 ⇒45.A'O=30.(45-A'O)

                 ⇔45.A'O=1350-45.A'O

                  ⇔90.A'O=1350

                 ⇔A'O=15cm

Từ (1) ⇒ \(\dfrac{A'B'}{AB}\)=\(\dfrac{A'O}{AO}\)

           ⇒A'B'=\(\dfrac{AB.A'O}{AO}\)

            ⇒A'B'=\(\dfrac{15.15}{30}\)

             ⇔A'B'= 7,5cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TK là 15cm và chiều cao của ảnh là 7,5cm 

Có gì không đúng cho mình xin lỗi nha :((

Bình luận (2)
Đỗ Quyên
25 tháng 3 lúc 16:19

Củng cố kiến thức

- Thấu kính hội tụ (thấu kính rìa mỏng)

+ Có phần rìa mỏng hơn phần giữa

+ Cho chùm sáng song song đi tới thấu kính sẽ được chùm tia hội tụ tại một điểm phía sau thấu kính.

- Thấu kính phân kì (thấu kính rìa dày)

- Thấu kính hội tụ (thấu kính rìa dày)

+ Có phần rìa dày hơn phần giữa

+ Cho chùm sáng song song đi tới thấu kính sẽ được chùm tia phân kì phía sau thấu kính.

Em tham khảo bài giảng tại Hoc24:

https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-29-thau-kinh-mong.336

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN