Bài 42. Thấu kính hội tụ

Yehudim
Yehudim 3 tháng 7 2020 lúc 15:32

Trưa nay định làm thể luôn nhưng nghĩ thanh niên ko cần nên next :v

a/ Cho ảnh thật=> thấu kính hội tụ (phân kì luôn cho ảnh ảo)

b/ Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\frac{h}{h'}=\frac{d}{d'}\\\frac{h}{h'}=\frac{f}{d'-f}\end{matrix}\right.\Rightarrow\frac{d}{d'}=\frac{f}{d'-f}\)

\(\Leftrightarrow\frac{24}{d'}=\frac{10}{d'-10}\Leftrightarrow24d'-240=10d'\Leftrightarrow d'=\frac{120}{7}\left(cm\right)\)

Ủa ko cho chiều cao vật sao tính chiều cao ảnh giờ :v

Bình luận (0)
Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 19 tháng 6 2020 lúc 16:03

thấu khính hội tụ chỉ cho ảnh thật, không có ảnh ảo

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN