TEST 1 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

You like Math? But your mathematical knowledge is not enough for you. What better way to have the math books you love. I have 12 books from the bookcase Sputnik, if you want to buy, inbox for me

Ps:The books are new over 95%. Each book will be discounted from 5% to 10% over the cover price, shipping 25000 VND

Since Math you like does not allow to send picture, allow me to be able to list the names of the books ( in English and Vietnamese)

1. Compound and inductive ( Tổ hợp và quy nạp)

2. Mathematics through the stories of the sets ( Toán học qua các câu chuyện về tập hợp)

3. VMO math tests. Solution and comment ( Các kỳ thi toán VMO. Lời giải và bình luận)

4. Flat geometry ( Hình học phẳng)

5. Space geometry ( Hình học không gian)

6. Around the rotations , tutorial on primary geometry ( Xung quanh phép quay, hướng dẫn môn hình học sơ cấp)

7,169 good problems for children and adults ( 169 bài toán hay cho trẻ em và người lớn)

8. Geometric exercises for junior high school students ( Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở)

9. Arithmetic and algebraic exercises for junior high school students ( Bài tập số học và đại số chọn lọc cho học sinh trung học cơ sở)

10. Combination geometry ( Hình học tổ hợp)

11. Mathematics lectures for Mirella Vol 1 ( Các bài giảng về toán cho Mirella tập 1)

12. Mathematics Lectures for Mirella Vol 2 ( Các bài giảng về toán cho Mirella tập 2)

0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.