Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

nguyễn công
2 giờ trước (12:49)

5∈N           -2∈Z                 

Bình luận (0)
Nguyễn Đình Nhật Long
2 giờ trước (12:50)

\(5\in N\) 

\(-2\in Z\) 

\(-2\in Q\)

\(-37\in Q\) 

\(N\subset Z\subset Q\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 giờ trước (22:49)

\(\dfrac{-24}{35}< \dfrac{-19}{30}< \dfrac{-5}{9}< \dfrac{-25}{47}< \dfrac{-23}{49}< 0< \dfrac{124}{2011}\)

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
20 tháng 7 lúc 18:38

không vô được

Bình luận (2)
Âm thầm bên em
18 tháng 7 lúc 9:00

\(\dfrac{497}{-499}< \dfrac{-2345}{2341}\)

Bình luận (0)
Alan Becker
18 tháng 7 lúc 9:34

−2345/2341 > 497/-499

Bình luận (0)
Blaze
20 tháng 7 lúc 7:42

-2345/2341 lớn hơn 497/-499

Bình luận (0)
CLB Yêu Toán ❤❤
17 tháng 7 lúc 17:06

Vì x < y nên a/b<c/d

=>a.b+a.d<b.c+b.a

=>a.(b+d)<b.(c+a)

=>a/b<c+a/b+d

=>a/b<c+a/b+d<c/d

 

Bình luận (1)
Kinomoto Sakura
15 tháng 7 lúc 13:57

Theo đề bài ta có Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 (a, b, m ∈ Z; m > 0).

Quy đồng mẫu số các phân số ta được: Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nhận xét: mẫu số 2m > 0 nên để so sánh x, y, z ta so sánh các tử số 2a, 2b, a+b.

   Vì a < b nên a + a < b + a hay 2a < a + b.

   Vì a < b nên a + b < b + b hay a + b < 2b.

Vậy ta có 2a < a+b < 2b nên Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 hay x < z < y.

Bình luận (0)
Blaze
20 tháng 7 lúc 7:43

x=a / m ; y= b / m

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
12 tháng 7 lúc 23:07

a. Để x là số hữu tỷ dương thì: 

     2a+ \(\dfrac{7}{5}\) > 0

⇔ a > \(\dfrac{-7}{10}\)

    Để y là số hữu tỷ dương thì:

     3b- \(\dfrac{8}{-5}\) > 0

⇔ 3b+ \(\dfrac{8}{5}\) > 0

⇔ b >  \(\dfrac{-8}{15}\)

Vậy .....

b. Để x là số hữu tỷ âm thì :

     2a+ \(\dfrac{7}{5}\) < 0

⇔ a < \(\dfrac{-7}{10}\)

    Để y là số hữu tỷ âm thì :

    3b+ \(\dfrac{8}{5}\) < 0

⇔ b < \(\dfrac{-8}{15}\)

Vậy...

c. x,y không âm, không dương( Tức là x, y = 0)  thì a= \(\dfrac{-7}{10}\), b= \(\dfrac{-8}{15}\) nhé !!

Chúc cậu học tốt !

 

Bình luận (0)

a) Để x và y là số dương thì \(\left\{{}\begin{matrix}a>-\dfrac{7}{2}\\b>\dfrac{8}{3}\end{matrix}\right.\)

c) Để x và y không là số âm cũng ko là số dương thì \(\left\{{}\begin{matrix}a=-\dfrac{7}{2}\\b=\dfrac{8}{3}\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN