Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp mk với , mọi người ởi !

- Diện tích bề mặt của phần phiến lá so với cuống lá : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Pgiến của các loại lá đó có những đặc điểm giống nhau :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những ặc điểm đó có tác dụng đối với việc thu nhận ánh sáng của lá :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Được cập nhật 11 tháng 11 2018 lúc 20:05 1 câu trả lời

Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là :

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.