Tam giác đồng dạng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?


Cho tam giác ABC nhọn Các đường cao AM, BN cắt nhau tại K.

a. Chứng minh: Tam giác AKN đồng dạng với tam giác BKM

b. Chứng minh tam giác AKB đồng dạng với tam giác NKM

c. Kẻ MH vuông góc với AC, H thuộc AC. Chứng minh MC2= AC. HC

d. KH giao MN tại I. Kẻ IH vuông góc với AC, E thuộc AC. Gọi F là giao điểm của IE và KM. Chứng minh rằng:1KN+1MH=2FE

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.