Sự tích Hồ Gươm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

mình đang cần GẤP bạn nào trả lời nhanh và đúng mình sẽ fl

Câu 6. Đọc câu văn:

Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai khỏi mặt nước.

a. Từ “đầu” trong câu văn trên có nghĩa là gì? Cho biết đó là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

b. Kể ra một số nghĩa khác của từ “đầu” và đặt câu với những từ đó.

Câu 7. Cho câu văn: Từ đó, hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

a. Giải nghĩa của từ “Hoàn Kiếm”?

b. Nghĩa của từ “Hoàn Kiếm” được em giải thích theo cách nào?

Câu 8. Ghi lại từ mượn trong câu văn sau và giải thích nghĩa của từ đó?

Trong tay Lê Lợi, thanh gươm tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía.

Câu 9. Trong lịch sử, Hồ Gươm – Hỗ Hoàn Kiếm còn có những tên gọi nào khác?

Câu 10. Đọc những câu ca dao, dân ca sau: -

Sâu nhất là sông Bạch Đằng Ba lần giặc đến ba lần giặc tan.

- Cao nhất là núi Lam Sơn Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra. -

Ai lên Biên Thượng Lam Sơn Nhớ vua Lê Lợi chặn đường giặc Minh.

(Ca dao)

Cho biết thái độ của tác giả dân gian với Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong Sự tích Hồ Gươm và trong những câu dân gian này có điểm gì giống nhau?

III. Tập làm văn Viết đoạn văn khoảng 10 câu giới thiệu vẻ đẹp Hồ Gươm theo cảm nhận của em.

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.