Bài 28. Sự sôi

Nguyễn Trần Khánh Mai
Nguyễn Trần Khánh Mai 27 tháng 12 2020 lúc 20:15

nấu cua

Bình luận (0)

mang con cua đi luộc

Bình luận (0)
bảo uyên nguyễn
bảo uyên nguyễn 27 tháng 12 2020 lúc 20:26

nấu chín nó

Bình luận (0)
Vũ Thanh Hương
Vũ Thanh Hương 10 tháng 6 2020 lúc 11:24

Sự bay hơi diễn ra trên mặt và cả trong lòng chất lỏng được gọi là :

A . Sự sôi

Bình luận (0)
hoàng hương lan
hoàng hương lan 17 tháng 6 2020 lúc 23:27

a

Bình luận (0)
Không tên
Không tên 4 tháng 6 2020 lúc 12:10

Trong điều kiện áp suất khí quyển tiêu chuẩn điểm sôi của nước là 100°C. Dùng nồi thông thường nấu thức ăn nhiệt độ trong nồi không thể cao hơn 100°C. Cho lửa to lên hoặc kéo dài thời gian đun nấu kết quả của nó chỉ có thể làm cho nước từ thể lỏng biến thành thể khí tức xảy ra bốc hơi. Nhiệt độ của nước không thể vượt quá 100°C.Vì vậy muốn cho nước trong nồi sôi ở nhiệt độ điểm sôi cao hơn nấu chín thức ăn nhanh hơn thì tất phải tăng cao khí áp trong nồi.Chúc bn học tốt

Bình luận (0)
hoàng hương lan
hoàng hương lan 17 tháng 6 2020 lúc 23:28

a

Bình luận (0)
Mai Nguyễn Quang Minh
Mai Nguyễn Quang Minh 9 tháng 4 2020 lúc 13:29

a,

Thời gian (phút) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Nhiệt độ(độ C) 0 0 0 20 40 60 80 100 100 100

b, Nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC

Từ phút thứ 0-4 diễn ra quá trình nóng chảy của nước đá ( nhiệt độ nước đá không đổi) (nước đá ở thể rắn chuyển lỏng)

c, Từ phút 6-14 diễn ra quá trình tan chảy của nước đá (nhiệt độ nước đá tăng)(nước ở thể lỏng)

d, Từ phút thứ 14-18 diễn ra quá trình sôi của nước đá (nhiệt độ của nước có thể diệt vi khuẩn)(nước ở thể lỏng chuyển khí)

e, Khi đạt đến nhiệt độ 1000oC nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của nước không tăng mà là lúc nó bốc hơi

Bình luận (0)
kim ngan
kim ngan 9 tháng 4 2020 lúc 12:28

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN