Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn

Mai Thùy Trang
13 tháng 1 lúc 20:17

a.   ĐT của dây dẫn là :

        \(R=\rho.\dfrac{l}{S}=0,40.10^{-6}.\dfrac{100}{0,5.10^{-6}}=80\Omega\)

b.   CĐDĐ qua dây dẫn là :

         \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{120}{80}=1,5A\)

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Anh
6 tháng 1 lúc 12:51

Tóm tắt :

m = 0,8kg

P = 1000W

U = 220V

___________________

I = ?

R = ?

Q = ? ; t = 10p =600s

GIẢI :

a) Cường độ dòng điện qua bàn là :

I=PU=1000220=5011(A)I=PU=1000220=5011(A)

b) Điện trở của bàn là là :

R=U2P=22021000=48,4(Ω)R=U2P=22021000=48,4(Ω)

c) Nhiệt lượng tỏa ra của bàn là trong 10p là :

Q=I2.R.t=(5011)2.48,4.600=600000(J)=600kJ

 

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Anh
6 tháng 1 lúc 12:56

Tóm tắt :

m = 0,8kg

P = 1000W

U = 220V

___________________

I = ?

R = ?

Q = ? ; t = 10p =600s

GIẢI :

a) Cường độ dòng điện qua bàn là :

\(\text{I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{1000}{220} = \dfrac{50}{11} ( A )}\)

b) Điện trở của bàn là là :

\(\text{R=\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{220^2}{1000}=48,4(Ω)}\)

c) Nhiệt lượng tỏa ra của bàn là trong 10p là :

\(\text{Q=I^2.R.t=(\dfrac{50}{11})^2.48,4.600=600000(J)=600kJ}\)

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
3 tháng 1 lúc 10:17

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

\(U=IR=10.2=20\left(\Omega\right)\)

Nhiệt lượng dây dẫn tỏa ra trong 10 phút

\(Q=P.t=I^2R.t=2^2.10.60.10=2400\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
12 tháng 4 2017 lúc 19:31

Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Vì dây dẫn khá dài ấy có điện trở lớn hơn dây kia.

Bình luận (0)
qwerty
12 tháng 4 2017 lúc 19:32

Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Vì dây dẫn khá dài ấy có điện trở lớn hơn dây kia.

Bình luận (0)
Quỳnh
12 tháng 4 2017 lúc 20:00

Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Vì dây dẫn khá dài ấy có điện trở lớn hơn dây kia.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
26 tháng 12 2020 lúc 12:13

Điện trở của dây là:

\(R=\dfrac{\rho l}{S}=\dfrac{1,7.10^{-8}.400}{2.10^{-6}}=6,8\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
22 tháng 12 2020 lúc 16:43

Theo đề bài, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\rho=\rho'\\l=l'\\S'=2S\\R=?\end{matrix}\right.\)

Từ công thức \(R=\rho.\dfrac{l}{S}\rightarrow\rho=\dfrac{R.S}{l}\)

\(\rho=\rho'\\ \rightarrow\dfrac{R.S}{l}=\dfrac{R'.S'}{l}\\ \rightarrow R.S=R'.S'\\ \rightarrow R.S=R'.2S'\\ \rightarrow R=2.R'\\ \rightarrow R'=\dfrac{R}{2}\)

Vậy điện trở giảm 1 nửa 

\(\rightarrow D\) Giảm đi 2 lần

Bình luận (0)
Kieu Diem
25 tháng 11 2020 lúc 21:50

Câu 1

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn, tiết diện của dây dẫn và vật liệu làm dây dẫn.

Giải bài tập Vật lý lớp 9 Bai 1 Trang 6 Sach Bai Tap Vat Li 9 1 ( R đo bằng\(\Omega\) I đo bằng A U đo bằng V)

Câu 2

đầu tiên là tính R sau đó áp dụng công thức R = U/I là ra

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN