Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng diện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn

Yehudim
Yehudim 11 tháng 1 lúc 20:47

Hình vẽ đâu bạn?

Bình luận (2)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN