Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Trần Thái Giang
29 tháng 4 2018 lúc 22:49

ok

Bình luận (2)
Trần Thái Giang
29 tháng 4 2018 lúc 22:54

_Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó, tán xạ kém ánh sáng màu khác

_Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu

_Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:13

Trước lăng kính ta chỉ có một dải sáng trắng. Sau lăng kính ta thu được nhiều dải sáng màu. Như vậy, lăng kính đã phân tích từ dải sáng trắng nói trên ra nhiều dải sáng màu, nên ta nói thí nghiệm 1 SGK là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:16

Trước lăng kính ta chỉ có một dải ánh sáng trắng. Sau lăng kính ta thu được nhiều dải ánh sáng màu. Như vậy, lăng kính đã phân tích từ một dải sáng trắng nói trên ra nhiều dải sáng màu, chính vì thế mà ta nói thí nghiệm 1 trong SGK là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:11

Cầu vồng xuất hiện chính là một hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:12

Cầu vồng xuất hiện chính là một hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Bình luận (0)
green jack
24 tháng 9 2018 lúc 20:23

Cầu vồng là một chính là một thiện tượng ánh sáng trắng

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:13

Phần nước nằm giữa mặt gương và mặt nước tạo thành một lăng kính bằng nước. Xét một dải sáng trắng hẹp phát ra từ mép của vạch đen trên trán, chiếu đến mặt nước. Dải sáng này khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương, trở lại mặt nước, lại khúc xạ ra ngoài không khí và đi vào mắt ta. Dải sáng này coi như đi qua lăng kính nước nói trên, nên nó bị phân tích ra thành nhiều dải sáng màu sắc như cầu vồng. Do đó khi nhìn vào phần gương ở trong nước ta sẽ không thấy vạch đen mà thấy một dải nhiều màu.

Bình luận (0)
Nhật Linh
18 tháng 5 2017 lúc 17:13

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng đỏ. Ta có thể coi như tấm lọc màu đỏ có tác dụng tách chùm sáng đỏ ra khỏi chùm sáng trắng. Nếu thay tấm lọc màu đỏ bằng tấm lọc màu xanh, thì ta lại thu được ánh sáng xanh. Cứ như thế cho các tấm lọc màu khác, ta sẽ biết được trong chùm sáng trắng có những ánh sáng màu nào. Đây cũng là một cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN