Sư phân hóa lãnh thổ

Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 20 tháng 12 2020 lúc 9:09

a.undefined

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 20 tháng 12 2020 lúc 9:10

b.undefined

Bình luận (0)
Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 20 tháng 12 2020 lúc 9:21

c.   Đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vỹ ( đều thuộc TP.Hải Phòng )

Bình luận (0)
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh 9 tháng 7 2020 lúc 14:16

Cách tính : MĐDS = Dân số vùng /Diện tích vùng tương ứng (người /km2)

- Tính :

+ Trung du và miền núi phía Bắc : 277 (người /km2)

+Đb SH :994(người /km2)

+ BTB : 204 (người /km2)

+DHMT : 207 (người /km2)

+TN : 103 (người /km2)

+ ĐNB : 684 (người /km2)

+ Đb SCL : 433 (người /km2)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN